Blog

Výhody blogerů

Jakou roli v kampani může mít vaše dovednost v blogování? Výhody blogerů Obrázek

Existuje vždycky více cest, jak v crowdfundingu uspět. Statistiky serveru IndieGogo tvrdí, že týmová práce zvedá šance na úspěch crowdfundingového projektu průměrně 3x zatímco dobré promo video 5x. Proti šancím, které má projekt připravovaný jedním člověkem a bez videa, je to jistě drtivě mnoho, ale vlastně to zároveň nic neříká o velmi dobře spolupracujících týmech natož o superúspěšnosti. Je to pouze statistický průměr.

Pokud nahlédnete do naší Síně slávy, najdete mezi superúspěšnými projekty (tj. takovými které vybraly několikanásobek původní cílové částky) i takové, které buď nemají video vůbec, nebo jej mají velmi minimalistické a také projekty připravované jednotlivci. (Nejúspěšnější projekty dle % splnění)

Namísto úvahy typu "aha, takže video není potřeba" byste se ale měli zamyslet spíše nad tím, co jiného dalo těmto projektům onu obrovskou výhodu.

Tou "tajnou zbraní" je velmi pravděpodobně schopnost blogovat. DominikaMartin "Marty" HrabecJiří Markvart, Kyselové, Matěj Balga , RedAk, a samozřejmě i Dan Přibáň blogovat či vlogovat umějí, a na jejich kampaních je to vidět. (Samozřejmě neznamená to, že jde vždy o klasické blogy, často tito lidé vedou svůj facebookový, nebo jiný účet jako blog.)

Ještě více ale takové srovnání vyniká, když vedle sebe postavíme projekty s podobným zaměřením.

Blogování a film

Na Startovači například vybírají průměrně i absolutně více dokumentární filmy než filmy hrané. Přitom náš instinkt by nám napovídal pravý opak - na finance jsou totiž hrané filmy náročnější a přitom v kinech oblíbenější. Zároveň tedy žádanější distributory i kiny. Tak jak to?

Vše opět ukazuje na to že zatímco cestovatelé (kteří tvoří významnou část dokumentů) blogovat umějí, pro autory hraných filmů je to zpravidla naprosto neznámá dovednost. Proto i když jsou hrané i dokumentární filmy či reportáže zastoupené zhruba stejně, mezi prvními deseti najdeme jen dva projekty na hrané filmy a z toho jeden (Infobaden) je na televizi tvořící fiktivní reportáže.

Dovednosti blogera

Je hned několik aspektů, charakteristických pro blog které dávají blogujícím autorům výhody v kampani. V první řadě bloger většinou vnímá Novinky jako rozšíření blogu, takže pro něj není těžké vytvářet Novinky, které jsou samy o sobě zábavné a provázané s kanálem, který běžně k blogování používá.

Lidé, kteří chápou kampaň jako jednorázovou akci mají naproti tomu tendenci vnímat Novinky a posty o kampani na facebooku spíše jako klasickou reklamu a tak jako klasické reklamě jim hrozí že budou ignorovány.

Druhou výhodou blogerů je, že se svými novými fanoušky neztrácejí kontakt a dokáží je vést od projektu k projektu.

A konečně třetí výhodou bývá lepší odhad možností. Blogeři své fanoušky znají mnohem lépe než jiní autoři kampaní a  mají i lepší přehled o jejich počtu a zájmech.

Bohužel pro nás i pro projekty není průnik mezi skupinou blogerů a skupinou autorů projektů tak velký, jak bychom si přáli.

Co to vše znamená pro blogery je vcelku jasné, pro vás kteří blogery nejste je to doporučení, nespoléhat na výhody, které nemáte. Ano i projekt bez videa nebo jiných zdánlivě nezbytných náležitostí (BIO, obrázky odměn) může být superúspěšný. Podstatné ale není to, co mu chybí nýbrž to, díky čemu uspěl a je otázka, zda i váš projekt má nějakou podobnou výhodu.

Zpět na výpis