startovac maly.jpg

Spomienky z prvej svetovej vojny Knihy

Podporte vydanie rozsahom aj obsahom unikátnych a veľmi podrobných spomienok Samuela Činčuráka na prvú svetovú vojnu.

startovac velka.jpg

Reached€1,027(116%)

116%
€888requested
30contributors
ContributeRewards

Sme partia nadšencov združená okolo hradištského obecného časopisu Frfľoš, ktorá sa zaoberá históriou horného Novohradu (viac-menej okres Poltár). Doteraz sa nám podarilo zrealizovať vydanie niekoľkých publikácií – monografiu Hradište, knihu Tibora Urbašíka Spomienky z okolia horného Ipľa, zborník zápisov z kroník Zažili sme vojnu, zbierku povestí Jána Žiláka Z nášho kraja či knihu Utekáč na dobových fotografiách. Skúsenosti s vydávaním kníh už teda máme.

Z času na čas sa stane, že pri štúdiu prameňov narazíte na poklad. To sa stalo i mne, keď som čítal kroniku Ozdína. Objavil som tam zmienku o zaujímavom človeku a hoci ho kronikár nemenoval, podľa indícií som zistil, že ide o Samuela Činčuráka, rodáka z Pivnice v Srbsku. Google mi o ňom vyhodil tento článok. Poklad sa ukrýval v posledných dvoch či troch vetách, adrenalín mi vyletel do závratných výšok a začalo pátranie. Nebudem podrobne opisovať, koho všetkého som musel osloviť, faktom je, že sa mi napokon podarilo skontaktovať s vnukom Samuela Činčuráka, profesorom Ivanom Mojmírom Zoborským, ktorý nám denníky (nazvané Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918) poskytol na vydanie.

Samuel Činčurák, ktorý počas vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom, bol jedným z mála vojakov, ktorí si prežité udalosti zaznamenávali ešte počas vojny. Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od popisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Pre každého historika predstavujú neoceniteľný primárny prameň. Navyše mal Samuel Činčurák nesporný literárny talent, preto sú jeho obsiahle zápisky (300 strán rukopisu) napísané pútavo a veľmi dobre sa čítajú.

startovac dennik.jpg

Jeho autentické a unikátne spomienky z prvej svetovej vojny prekračujú hranice nielen Novohradu ale i Slovenska. Okrem zážitkov a skúseností v nich prezentuje aj svoje názory na dianie okolo seba – odsudzuje morálku dôstojníkov a niektorých vojakov, predovšetkým za smilstvo, podvody a ďalšie väčšie i menšie zlodejčiny a šmelinárstvo, ktoré bolo každodenným javom, predovšetkým v dôstojníckych kruhoch. Samuel Činčurák to všetko mal z prvej ruky, veď väčšiu časť svojho pobytu v armáde strávil ako dôstojnícky sluha. Analyzuje sociálne, stavovské, triedne i náboženské rozdiely vypuklo sa prejavujúce v blahobytnom postavení dôstojníctva a čiastočne aj poddôstojníctva na jednej strane, na druhej vykresľuje obraz ponižovaného mužstva, zajatcov a civilného obyvateľstva, ktorých údelom bola len všadeprítomná smrť a mátajúci moloch hladu. Realisticky to dokumentuje množstvo autorových otrasných svedectiev, až naturalistických obrázkov.

Text Samuela Činčuráka doplnil odbornou štúdiou a poznámkami historik Pavel Mičianik. Okrem toho budú v knihe aj registre a cca 50 autentických fotografií s podrobným popisom.

Na čo potrebujeme vašu pomoc?

V prvom rade musím povedať, že všetci ľudia, ktorí sa na knihe podieľajú, na nej robia bez nároku na honorár. Peniaze chceme použiť na tlač (kniha bude mať šitú väzbu v tvrdých doskách, formát 170x240 mm, približne 240 strán), pričom suma, ktorú chceme vyzbierať predstavuje asi štvrtinu nákladov. Zvyšné peniaze máme z vlastných zdrojov. Ak sa požadovaná suma nevyzbiera, peniaze vám budú vrátené.

Ak sa nič zásadné nestane, kniha by mala byť hotová v septembri. Zápisky sú prepísané, doplnené poznámkami Pavla Mičianika (okrem iného autora úspešných kníh Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. - IV.). Aktuálne robíme na korektúrach a retuši fotiek, nasledovať bude zalomenie, tvorba registrov a tlač.

Veríme, že vydaním tejto knihy sa nám podarí zaplniť ďalšie biele miesto nielen v súvislosti s dejinami Novohradu (kde Samuel Činčurák prežil väčšiu časť svojho života), slovenskej menšiny v Srbsku (kde sa narodil a z ktorej pochádzal) ale aj dejín celosvetových, lebo podobných prameňov je skutočne málo.

Reached€1,027(116%)

116%
€888requested
30contributors
Contribute

Rewards

€8Kniha do čítačky

Dostanete od nás knihu Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 - 1918 v elektronickej podobe (epub alebo mobi)

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€12Kniha

Dostanete od nás knihu Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanú autorom odbornej štúdie a poznámok Pavlom Mičianikom.

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€15Kniha - Európa

Dostanete od nás knihu Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanú autorom odbornej štúdie a poznámok Pavlom Mičianikom. V cene odmeny je aj poštovné v rámci Európy.

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20Kniha a poďakovanie

Dostanete od nás knihu Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanú autorom odbornej štúdie a poznámok Pavlom Mičianikom a zároveň vám poďakujeme v knihe.

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€25Kniha a rarita 1

Okrem knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanej Pavlom Mičianikom, vám pošleme aj inak už nedostupnú knihu Milana Marcika Malý slovník hornoipeľského nárečia

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable

€25Kniha a rarita 2

Okrem knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanej Pavlom Mičianikom, vám pošleme aj inak už nedostupnú knihu Milana Marcika a Ivana Pohoreleca Hornohradské príhody.

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€25Z nášho kraja

Okrem knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanej Pavlom Mičianikom, vám pošleme aj knihu Jána Žiláka Z nášho kraja. Je to jeden zo štyroch existujúcich exemplárov, do ktorých ilustrátorka ručne doplnila perokresbu.

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€25Spomienky z okolia horného Ipľa

Okrem knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 podpísanej Pavlom Mičianikom, vám pošleme aj podpísanú knihu Tibora Urbašíka Spomienky z okolia horného Ipľa. Je to jeden z posledných troch exemplárov inak už vypredanej knihy.

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 1/3

Reward unavailable

€50Nadšenec

Pre tých, ktorí si myslia, že vydávanie podobných kníh má zmysel i v širšom kontexte a chcú nás podporiť. Dostanete od nás päť exemplárov knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918, jednu s osobným venovaním, štyri podpísané ako darčeky pre vašich známych. Zároveň vám v knihe poďakujeme.

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€70Logo v tiráži

Okrem podpísanej knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 dáme vaše logo s poďakovaním do tiráže knihy.

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

€100Logo na obálke

Okrem dvoch kusov podpísanej knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918 dáme vaše logo na zadnú stranu obálky knihy.

Expected delivery of the reward: September 2016

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

€111Podporujem vzdelávanie

Pre tých, ktorí chcú podporiť záujem o históriu medzi študentmi stredných škôl. Vami vybranej škole darujeme 10 kusov knihy Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 1914 – 1918, dva exempláre s osobným venovaním pošleme na vašu adresu.

Expected delivery of the reward: September 2016

The number of rewards is not limited

Reward unavailable