Z nášho kraja - crowfunding kampaň

Z nášho kraja

Pomôžte nám dostať knihu povestí k deťom na základných školách a rozžiariť ilustrácie knihy farbami...

Knihy
Z nášho kraja

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Sme partia nadšencov združená okolo hradištského časopisu Frfľoš, ktorá sa zaoberá históriou horného Novohradu a priľahlých regiónov. Vo vydávaní kníh z regiónu nie sme nováčikmi – pomohli sme pri vzniku viacerých publikácií (monografia Hradište, kniha Tibora Urbašíka Spomienky z okolia horného Ipľa, zborník Zažili sme vojnu či kniha Hradište – Čabasabady vydaná pri príležitosti 20. výročia vzájomných družobných vzťahov oboch obcí).

Aktuálne plánujeme vydanie knihy „Z nášho kraja“, autorom je hradištský rodák Ján Žilák a pôvodne vyšla v roku 1948. Útla knižka ukrýva päť povestí z Hradišťa (Obri na Hrádku), Kokavy nad Rimavicou (Zimovisko, Runa), Cinobane (Zloduch) a Kalinova (Mŕtvy rybník). Jej rozmery budú 115x165 mm, bude mať 96 strán a pevnú väzbu.

Všetko sme urobili alebo robíme svojpomocne – prepis, korektúry, zalomenie knihy, ilustrácie, dokonca máme i dostatok financií na vydanie knihy v náklade asi 400 kusov. Prečo teda robíme zbierku na startovac.cz? Dôvody sú dva.

400 € stačí na to, aby sme náklad knihy mohli zvýšiť o 100 kusov. Tieto knihy by sme chceli darovať základným školám v okrese Poltár (Poltár, Uhorské, Kalinovo, Cinobaňa, Kokava nad Rimavicou, Málinec a ďalšie), aby ich mohli darovať najlepším žiakom ako odmenu. Týmto spôsobom by sme v deťoch chceli prebudiť nielen záujem o čítanie, ale aj o históriu regiónu, z ktorého pochádzajú.

Časť vyzbieranej sumy použijeme aj na zaplatenie farebnej tlače ilustrácií v knihe. Naše prostriedky zatiaľ pokrývajú len čiernobielu tlač a ilustrácie Radky Hrabovskej si rozhodne zaslúžia byť farebné.

Darovacie zmluvy zašleme všetkým darcom.

Ak všetko dobre pôjde, kniha bude hotová do konca roka. Ak sa nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené.

Ukážka:

zilak.jpg

zilak2.jpg

zilak3.jpg

zilak4.jpg

zilak5.jpg

zilak6.jpg

zilak7.jpg

zilak8.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?