Zažili sme vojnu - crowfunding kampaň

Zažili sme vojnu

Prispejte nám na dokončenie unikátnej publikácie, ktorá zachytáva druhú svetovú vojnu v hornom Novohrade a Kokavsku očami kronikárov a našich predkov.

Knihy
Zažili sme vojnu

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Sme partia nadšencov združená okolo hradištského obecného časopisu Frfľoš, ktorá sa zaoberá históriou mikroregiónu Hornohrad, ale i priľahlých mikroregiónov. Máme za sebou dve publikácie (monografiu „Hradište“ a knihu Tibora Urbašíka „Spomienky z okolia horného Ipľa“), nie sme teda úplnými nováčikmi.

Bez názvu-3.jpg

V súčasnosti pripravujeme zborník o druhej svetovej vojne v regióne okresu Poltár (mikroregióny Hornohrad, Kokavsko a Háj). Zborník "Zažili sme vojnu" je rozdelený do troch častí:

I. 1938 – 1943 Zápisy z obecných kroník

II. 1944 – 1945 Zápisy z obecných kroník

III. Spomienky jednotlivcov (partizáni, vojaci v SNP, zajatci z táborov i obyčajní ľudia, ktorým sa vojna prehnala – niekedy i doslova, kuchyňou)

Domnievame sa, že publikácia je jedinečná v tom, že na jednom mieste sústreďuje zápisy obecných kroník šestnástich obcí okresu Poltár (Breznička, Cinobaňa, České Brezovo, Hradište, Hrnčiarska Ves, Kokava nad Rimavicou, Krná, Málinec, Ozdín, Poltár, Rovňany, Sušany, Šoltýska, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves – ostatné obce majú kroniky stratené alebo neobsahujú zápisy z obdobia rokov 1938 – 1945) a k tomu i Točnice a Pincinej.

Zápisy z jednotlivých kroník sa navzájom dopĺňajú, čím vytvárajú celistvý obraz o tom, ako obyčajní ľudia prežívali neľahké vojnové roky, akým problémom museli v bežnom živote čeliť, ako prežívali SNP či oslobodenie. Kniha odpovie i na otázky, ako ľudia vnímali vznik Slovenského štátu, pričlenenie slovenských území k Maďarsku, ako sa menili sympatie ľudí od Nemcov k Rusom, od Slovenského štátu k obnoveniu Č-SR, aké boli ceny, zárobky, čo sa dalo a nedalo kúpiť, o čiernom obchode, rekvirovaní a mnohých zaujímavostiach.

Tretia časť knihy zahŕňa spomienky viac ako dvoch desiatok jednotlivcov, pridávajúcich do celkovej mozaiky ďalšie podrobnosti. Týkajú sa hlavne Cinobane, Turíčiek, Mládzova, Kokavy nad Rimavicou, Utekáča, Málinca a Hradišťa.

Pôvodne plánovaný rozsah knihy bol cca 350 strán, rozmer 170x240 mm, pevná väzba, na čo sme boli finančne pripravení. Množstvo nazbieraného materiálu však výrazne prekročilo predpokladaný počet strán – budeme atakovať rozsah 600 strán! Keďže nám je ľúto čokoľvek vypúšťať, rozhodli sme sa týmto spôsobom osloviť ľudí, ktorí by mohli pomôcť.

Všetko robíme svojpomocne (zbieranie materiálov, poznámkový aparát, korektúry, zalomenie knihy), peniaze potrebujeme len na tlač, konkrétne na zvýšenie nákladov spojených s dramatickým nárastom počtu strán.

Časť nákladu knihy chceme dostať aj do stredných škôl v Lučenci a Poltári ako učebnú pomôcku na vyučovanie regionálnej histórie. Myslíme si, študentov podstatne viac zaujme história, ktorá sa týkala miest im dôverne známych a ľudí, ktorí boli ich predkami, možno i blízkymi príbuznými. A možno aj v nich zapálime iskričku a stanú sa z nich autori ďalších kníh o regionálnej histórii.

Ak všetko dobre pôjde, kniha bude hotová v auguste. Ak sa nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené.

Nástroje z dielne Mareka Gondu, ktoré ponúkame ako odmenu:

IMG_7947.jpg

Ukážka z prvej kapitoly (1938-1943), čísla strán sa budú meniť, korektúry ešte nie sú urobené, treba doplniť aj popisy obrázkov...

ukazka I.jpg

ukazka I2.jpg

ukazka I3.jpg

Ukážka z druhej kapitoly (1944-1945), čísla strán sa budú meniť, korektúry ešte nie sú urobené...

ukazka II.jpg

ukazka II2.jpg

Ukážku z tretej kapitoly (Spomienky) zatiaľ nemáme k dispozícii, aktuálne na nej pracujeme...

Co si o tomto projektu myslíte?