Lidová muzika z Chrástu: Weddings & Funerals - crowfunding kampaň

Lidová muzika z Chrástu: Weddings & Funerals

Svatební a pohřební písně z Čech, Moravy a Lužice na dvou LP deskách

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Nejkrásnější z lidových písní se často dochovaly jako součást svatebního obřadu. Málokdo je ale zná, protože se takřka nehrají. A na lidové pohřební písně si netroufá téměř nikdo. Tím přicházíme o nádherné melodie i silné příběhy, které jsou v nich skryté.

Rozhodli jsme se to změnit. Vybrali jsme 30 mimořádných svatebních a pohřebních písní z celých Čech, západní Moravy, a také Horní a Dolní Lužice. Nahráli jsme je ve studiu Českého rozhlasu Plzeň v hudební režii Jaroslava Krčka. A chceme je vydat v co nejlepší kvalitě na dvou vinylových deskách s obalem a bookletem výtvarnice Michaely Duškové. Každé album bude obsahovat kód umožňující stažení online, připravujeme také vydání na CD. Výsledek představíme na slavnostních koncertech v Plzni a v Praze.

Celá ta legrace něco stojí, a proto se obracíme na vás. Potěšte svůj gramofon a podpořte nás zakoupením desky, anebo si vyberte z mnoha dalších odměn a pomozte nám celý projekt dokončit.

Wedding and funeral folk songs from Bohemia, Moravia and Lusatia on two vinyls

The most beautiful folk songs have often been preserved as part of the wedding ceremony. But few people know them because they are not played often. And almost no one plays folk funeral songs. As a result, we lose the beautiful melodies and deep stories that are hidden in them.

We decided to change that. We chose 30 extraordinary wedding and funeral songs from all over Bohemia, western Moravia, as well as Upper and Lower Lusatia. We recorded them in the Czech Radio Studio in Pilsen, directed by Czech composer and folklorist Jaroslav Krček. And we want to issue them in the best possible quality on two black vinyls with a cover and booklet by Michaela Dušková. Each album will contain a code for the online download, and we are also preparing a CD, too. We will present the result at concerts in Pilsen and Prague.

There is no such thing as a free lunch and that is why we are turning to you. Support us by purchasing a record or choose from many other rewards and help us complete the project.

Muzika je naše radost. Někteří z nás se hudbou živí, další se jí věnují ve volném čase a společně se scházíme nad folklorem. V repertoáru máme písně z celých Čech, jako jediná skupina u nás se navíc věnujeme folkloru Lužických Srbů. Hrajeme rádi, na malých akcích i na festivalech – a samozřejmě taky na svatbách. Natočili jsme několik CD i hodinový film Naše zvony pěkně znějí. Máme za sebou také úspěšnou kampaň na Startovači, díky které v roce 2016 vyšla kniha Plzeňské písně.

Music brings us joy. Some of us do music for a living, others go in for music in their free time, and we come together to play folk music. We focus on folk music from all regions of Bohemia, as well as the folklore of the Sorbs of Lusatia. We love playing, whether at small events or festivals - and of course also at weddings. We have recorded several CDs and an hour-long film Naše zvony pěkně znějí (Our Bells Sound Nice). We have also managed to succeed in a crowdfunding campaign, thanks to which the Plzeňské písně book (Pilsen Songs) was published in 2016.

Poslechněte si naše nahrávky / Listen to our recordings:

Lidová muzika z Chrástu · Svatební & pohřební // Weddings & Funerals

Přidejte se k nám. Řekněte o projektu svým přátelům. Napište nám mail nebo zprávu na FB/Instagram. Pošlete nám svou fotku s gramofonem, ty nejoriginálnější odměníme volným vstupným na slavnostní koncert. Udělejte si radost.

Join us. Tell your friends about the project. Write us an e-mail or a message on FB / Instagram. Send us your photo with a record player, we will reward the most original ones with free admission to the concert and launch party. Make yourself happy.

Vaše / Yours

Lidová muzika z Chrástu

Krojem žijem!

Jaroslav Krček vede Lidovou muziku z Chrástu (do hospody)

Chrástecké harmonium před plzeňským rozhlasem

Illustrations: Michaela Dušková

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?