Šalamounkův Dvoreček a Svobodná škola Chotěboř - crowfunding kampaň

Šalamounkův Dvoreček a Svobodná škola Chotěboř

V září se budeme s naší svobodnou školou a školkou stěhovat na nové místo. Pomozte nám tam vytvořit skutečně podnětné prostředí!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Přidali jsme nové odměny! Mrkněte na fotky dole ;-)

************************************************************

Podporujeme chuť dětí poznávat svět. Podpoříte nás taky, abychom jim k tomu vybavili skutečně příjemné a podnětné prostředí?

Děti stráví ve školce a škole obrovský kus svého života. Chceme, aby byl podnětný a zajímavý teď – ne pouze přípravou na budoucnost. Jsme tým rodičů a pedagogů zajímající se o moderní a inovativní přístupy ve vzdělávání. Naším snem bylo vytvořit pro děti prostor, kde se přirozeně rozvíjí. Založili jsme školku a školu, kde se v klidném a láskyplném prostředí děti učí vlastním tempem, mají možnost si hrát a radovat se. Hlavní pro nás je, aby viděly svět jako fascinující prostor a neztrácely touhu ho poznávat. Aby se uměly učit, pracovat s informacemi i se svými emocemi a pružně reagovat na měnící se svět. Chceme dětem dopřát co nejvíce pobytu v přírodě a podpořit jejich pozitivní vztah k ní.

Naše školka a škola jsou spojité nádoby. Sdílíme zázemí i vybavení, řadu akcí podnikáme společně a poměrně široký realizační a pedagogický tým poskytuje prostor pro konzultace, zpětnou vazbu i spolupráci. I když to není podmínkou, jsme rádi, že děti ze školky mají možnost navázat ve stejném duchu i v základním vzdělávání.

Udělali jsme velký kus práce a skutečně vidíme, že tato cesta dětem svědčí. Rosteme a v dalších letech očekáváme minimálně zdvojnásobení stávající kapacity. Projekt se neustále rozvíjí a zajistit každodenní provoz školky a školy je pro nás finančně náročné. Je to i proto, že zatím nejsme organizací zapsanou v rejstříku MŠMT. Aby náklady spojené s fungováním nebyly jen na rodičích, snažíme se získat podporu i jinde - od sponzorů, z grantů.

OD PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU SE STĚHUJEME NA NOVÉ MÍSTO. POTŘEBUJEME DOKOUPIT POMŮCKY A VYBAVENÍ. POMŮŽETE NÁM?

Za peníze získané touto cestou od Vás bychom rádi nakoupili:

  • knihy do knihovničky (pohádkové knihy, knížky pro začínající čtenáře, encyklopedie, atlasy, určovací klíče apod.)
  • hudební nástroje (pentatonické flétny, orfovy nástroje…) a výtvarný materiál (štětce, pastely, voskovky, barvy, ovčí rouno...)
  • hračky, hry, sportovní a relaxační pomůcky
  • didaktické pomůcky (na matematiku, češtinu, enviromentální výchovu, zeměpis...)
  • dalekohledy, lupy a mikroskop - od září budeme přímo v lese, takže toto bude stále v provozu, ve škole i školce :-)
  • nářadí do dílny i k práci na zahradě, zástěrky a vybavení kuchyňky
  • lehátka, stolky a židličky pro přibývající školkové děti, šatničky 

DĚTSKÝ KLUB ŠALAMOUNKŮV DVOREČEK (naše "školka")

Vznikl spojením Dětského lesního centra Dvoreček z Vilémova s chotěbořským Dětským klubem Šalamounek. Funguje každý den, tj. od pondělí do pátku, je určen pro děti od tří do šesti let a je alternativou předškolního vzdělávání v našem městě. Chceme děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Tak, aby čas, který tráví ve školce, byl naplněn radostí, přirozenou hrou, pobytem v přírodě, fantazií a pocitem bezpečí a lásky. Pedagog je u nás spíš průvodcem, který se na děti dokáže naladit. Díky tomu, že jsou děti v menší skupince, má možnost plně reagovat na jejich potřeby. Využíváme principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova, dramatická výchova, metoda projektového vyučování). V průběhu dne se pravidelně střídá volná hra s řízenými činnostmi (tvoření z přírodních materiálů, hudebně-rytmické hry, příprava svačinky). Veškeré aktivity se odvíjí od lidových tradic v průběhu roku a jejich vyvrcholením jsou slavnosti společné pro školu, školku i veřejnost.

salamounkuv dvorecek 005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ

Jsme místem, kde se děti učí hlubšímu pochopení sebe a světa. Ve smíšené třídě tu letos máme společně děti prvního a druhého ročníku (dlouhodobě plánujeme vzdělávání až do 9. třídy). Aniž by potřebovaly být hodnoceny stupnicí známek 1-5, učí se prostě proto, že je věci přirozeně zajímají. Mají prostor přijít si na ně samy, vlastním tempem a po svém. Chybu nevnímají jako něco negativního, ale jako součást zpětné vazby, díky které mají možnost se zlepšovat. Uplatňujeme respektující přístup namísto autoritativního. Program dne pružně reaguje na možnosti a zájem dětí. Pracujeme ve větších blocích, tzv. epochách, které nám umožňují hlouběji se do konkrétní oblasti ponořit, nebo na mezipředmětových projektech, které často realizujeme v reálném prostředí různých profesí. Většina činností je spojena s pohybem, hodně času trávíme v přírodě a učíme se přímo z ní. Na stejnou úroveň jako vědomosti stavíme měkké dovednosti (komunikace, kreativita, sebeřízení, práce s emocemi, řešení problému).
Jsme rádi, že příští rok přibude do našeho školního pedagogického týmu muž. Na setkání se zájemci o školu se potvrdilo, že vyváženost mužského a ženského vzoru je pro děti přínosná.

DSCF0333.JPG

Naši žáčci jsou zatím oficiálně vedeni v režimu domácího vzdělávání a zapsáni jsou v místní ZŠ Buttulova. Směřujeme k tomu, abychom se v blízké budoucnosti stali její alternativní větví s vlastním ŠVP.

 

ZÁZEMÍ PRO ŠKOLU A ŠKOLKU

V letošním školním roce jsme pro provoz školky i školy našli zázemí v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Chotěboř. K dispozici máme také nedalekou velkou zahradu. Naším cílem bylo ale najít místo v těsném kontaktu s přírodou a to se také povedlo. Získali jsme Horní Mlýncož je krásné místo v údolí řeky Doubravy s dlouhou historií, kde se v roce 1854 narodil spisovatel Ignát Herrmann. Do září 2017 chceme zrekonstruovat a připravit současný objekt tak, aby v něm mohla školka i škola fungovat. Investory na tuto velkou vstupní investici máme. S dovybavením herny a školních učeben potřebujeme pomoci. Postupně tu plánujeme vybudovat vzdělávací centrum, které bude zastřešovat i další aktivity.

 

 mlýn.jpg

 

ODMĚNY

Za jakoukoli podporu našeho projektu ze srdce děkujeme! Budeme rádi, když nám pomůžete informace o něm šířit dál. A samozřejmě taky, když si vyberete mezi odměnami, které nabízíme. Tady jsou fokty k některým z nich:

E-book Šalamounkovy říkanky na celý rok:

 šalamounkovy říkanky_ebook pict.jpg        

 

Autorské hračky:

horní mlýn 036.jpg horní mlýn 034.jpg

startovač 001.jpg startovač 003.jpg

 

Volné vstupy na waldorfský klub Elfíci:

elfíci.jpg

 

Pastelkovník:

horní mlýn 035.jpg

 

Přespání ve slaměném domku na Sychrově:

IMG_6565 (1).JPG

 

Víkend s ubytováním v nejstarším domě v Chotěboři - v Zastávce194:

_DSC6311.JPG

 

Koncert kapely na Vaší akci:

pilgrim_pimple_rubín.jpg

 

 

Nově přidané odměny:

Ručně vyřezávané jehlice:

jehlice original.jpg

 

Žitný kvásek, osvědčený recept na chleba a chlebové koření:

chleba s kvaskem.jpg

 

Domácí konopná mast:

konopna mast.jpg

 

Výklad z tarotových karet s Markétou, průvodkyní z naší školky:

karty1.jpg

 

Cykloprojížďka nebo konzultace tréninku s Ivanem - bývalým olympionikem a naším budoucím učitelem:

ivan keirin.jpgivan vrba na kole.jpg

 

Prohlídka s ochutnávkou nebo zážitkově-pracovní pobyt na kozí farmě:

kozi dvorek.jpg

kozi dvorek syry.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?