book_bag_profile_72ppi.jpg

Otovy naučné příběhy Knihy

Kniha obsahující dvanáct magických pohádek a příběhů, které provází čtenáře jakéhokoli věku na cestě k sobě samému.

Obálka knihy.jpg

Vybráno20 834 Kč(36 %)

36 %
58 580 Kčpožadováno
38startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

O knize

Otovy naučné příběhy jsou pohádky pro všechny generace, které neztratily nic z dřívějších tradic, nýbrž se oblékly rovněž do kabátu moderního, a jsou tak připraveny čelit současnému světu. Nejenže mu jsou schopny čelit, ony ho také chrání. Chrání neustále utlačované dobro, tolik potřebnou naději, ale i námi ohrožovanou přírodu. Podávají nám svědectví rostlin, zvířat, horských masivů, ale i planet, které v normálním světě mluvit nedokáží. Snaží se nás uklidnit, naučit milovat nás samé a naše okolí, jako se to naučil i výjimečný kaktus. Dávají nám naději stát se lepšími jedinci, kterými se stali rodiče zhýčkaného Francka. A v poslední řadě nám ukazují, že i malými skutky můžeme změnit celé naše okolí, jako to dokázali třeba Novákovi. Tam, kde někdo vidí hlubokou moudrost, jiní spatřují jednoduché ponaučení nebo jen zábavu. A i tom jsou Otovy naučné příběhy, které nás učí, že vše je jedinečné.

 

 

O čem v knize píšu

V knize píšu o lidských hodnotách, na něž často zapomínáme. O lidských charakterech, které tvoří náš svět. O pravdě, kterou si každý představujeme trochu jinak. O myšlenkách, které můžou být činy. O (ne)smrtelnosti, o které někdy sníme. O štěstí a lásce, jež někdy hledáme. O dobrodružstvích, jež toužíme často zažít.
Může kniha pomoct čtenářům naleznout jejich hodnotový rámec? Jednoznačně.

 

 

Pro koho kniha je 

Kniha je primárně určena pro dospělé děti a dětské dospělé, ale nebál bych se ji dát do ruky i pouhým dětem a dospělým. Každý jí nejspíš porozumí jinak, najde v ní jiné sdělení, čímž se liší například od kuchařky. Kdyby to však měla být kuchařka, myslím, že její recepty by zvládla většina od osmi let. 

 

Úryvky z knížky

 

Láska hory přenáší

V dávných dobách, ještě když byl nám známý vesmír docela batole, byl život na Zemi naprosto strohý a nuzný. Nikde nebyly školy, zámky, hrady, ba ani domovy. A víte vy proč? Inu, nikde nebyli ani lidé, co by je stavěli. A když nejsou lidé, není potřeba budov. To ví každý. Tak byste čekali alespoň nory, hnízda či prosté brlohy? Ani těch byste se však nedočkali. Nikde nebyla k dostání ani ta nejmenší zvířata. Ba dokonce nebylo ani rostlin, včetně stromů. Jen si představte takovou pustou zemi. Tam by se vám asi vůbec nelíbilo. Jediné, co tam bylo k dostání, byl obrovský jednolitý oceán. Po pevnině ani vidu. Jenže nebylo to na pořád. Věci se zkrátka vyvíjejí tak či onak, ať už chcete, nebo nechcete. Sem tam se tedy začaly tvořit pevniny, až jich bylo docela dost.

A teď si představte, že ty pevniny byly živé. Tedy, ne tak docela jako vy, ale přesto živé byly. Neměly jména, ba ani spolu nemluvily. Neměly oči, ale viděly jinak. Co dělaly? Ty pevniny stály celé dny na místě jako solné sloupy. Ale ne vždy. Sem tam se zvětšily, sem tam se zmenšily. Hrály si. Hrály si, aby si zkrátily dlouhou chvíli. Však věděly, že na světě budou dlouho a hra jim to čekání zkrátí a něčím obohatí. Nelišily se tolik od nás, lidí.

Jednou se stalo něco nečekaného. Jedna pevnina si usmyslela, že se chce podívat, co je za obzorem. Určitě jste viděli běhat vašeho psa, kočku, koně, ale viděli jste někdy chodit zem? Je to něco jako slon, akorát je tak milionkrát větší. Při tom putování byla velmi nemotorná. Všude to skučelo, praskalo a třaskalo. Když urazila docela velkou vzdálenost, ucítila jinou pevninu. Začaly si spolu hrát, různě se navzájem škádlily. Oběma to přišla jako náramná zábava, ale zároveň si uvědomily, že to není jen zábava. Cítily něco jako nikdy předtím. Lásku. Lásku k tomu druhému. Cítily, že chtějí být navždy spolu. Ale kdo by chtěl být spolu věčně v nehybném stavu? To víte, že nechtěly jen nečinně být ve vzájemném objetí. A tak spolu začaly něco budovat. Jako rodina staví dům, tak pevniny stavěly ten svůj. Nevěděly, co to bude, ale cítily, že něco velkého. A tak stavěly a stavěly.

Budete se divit, ale budují to stále. My to vidíme jen jako nejvyšší horu světa, Mount Everest, o které se učíme ve školách. Sem tam se hora nepatrně pohne. Skoro jako zamilovaný pár, který prochází peripetiemi života. Ne nadarmo se říká, že láska hory přenáší.

 

O výjimečném kaktusu

Slunce spalovalo vše, co mu přišlo do cesty. Nebylo se před ním kam schovat. Někde jinde by si poutník zalezl pod rozvětvenou korunu stromu a odpočíval. Jenže tady to nebylo možné, protože veškerou vegetaci zde tvořily keříky a nízké rostliny. Ty zde díky svým promyšleným strategiím dokázaly přežívat i množit se. Rostliny měly dlouhé kořeny a kořínky, pomocí kterých mohly přijímat podzemní vodu. Téměř veškerá flóra se proti fauně chránila pomocí ostnů, trnů a kolců. Nicméně i málo početná zvěř, jež zde žila, byla na tyto náročné podmínky připravena. Člověk se nestačil divit, když pozoroval, jak zde všechno žije v harmonii. Ale ne všichni s tím byli spokojeni. 

Na docela obyčejném místě, které nebylo vůbec ničím zajímavé, žil kaktus. Ne ten mrňavý kaktus, který znáte ze svých domovů, ale poměrně velký kaktus. Vzhledem nebyl nikterak výjimečný. Byl zelený jako všechny ostatní kaktusy v okolí a měl několik těl, které chránily ostré trny. Nebylo radno zkoušet, jestli jsou skutečně ostré. I když se od ostatních nelišil vzhledem, byl i přesto výjimečný. Zatímco ostatní jeho druhu byly s místem spokojení a života si užívali, on nikdy spokojený nebyl. Chtěl od života více.

„Ach jo, kéž bych mohl létat jako pták nebo běhat jako liška. Kéž bych mohl alespoň lézt jako brouk,“ stěžoval si kaktus. Přál by si určitě být i rybou, ale nikdy ji nespatřil. Přál by si být kýmkoliv jiným, jen aby se mohl zvednout a odejít. Každý den pozoroval krajinu okolo sebe. Dokázal vnímat jakékoliv pohnutí stébla. Dokázal i rozpoznat, když si povídaly myši nebo lišky. Vždy, když mohl, tak je poslouchal. Záviděl jim, že se můžou pohybovat. Několikrát se jich tázal, zdali by ho nevzaly a nepoponesly o kousíček. Myšky i lišky odmítaly. Věděly, že by je kaktus nezáměrně popíchal ostny. „Tak mi alespoň povězte nějaký příběh. Jste určitě života znalé,“ prosil kaktus myšky a lišky, „Já nic neznám. Jsem stále tady.“ Jenže vždycky když myšky začaly povídat nějaký příběh, přiběhly lišky a myšky se před nimi běžely schovat. Lišky byly vždy příliš soustředěné na to, aby kaktusu něco pověděly. Vždy říkaly: „Teď nemůžeme, příště ti něco povíme. Jen se neboj.“ A tak kaktus čekal, ale nikdy se nedočkal.

Jednou mu myš, než přiběhla liška, stihla dopovědět celý příběh o tom, jak kdysi žila ve vedlejší krajině. Mluvila o místě, které se rozkládá za pahorkem. To místo je od kaktusu vzdálené asi pět minut lidské chůze. Kaktus z myščina vyprávění poznal, že je krajina za horizontem úplně stejná jako tady. Byl z toho akorát celý nešťastný. Doufal totiž, že se jednoho dne snad podívá alespoň tam. Jenže teď se dozvěděl, že je to tam úplně stejné. Jeho sny se pomalu začaly rozplývat. 

Hned příští týden mu ale rozjasnil den velbloud, který se ke kaktusu zatoulal. Kaktus jej viděl vůbec poprvé v životě. Byl z něj celý unešený. Takové obrovské zvíře. Hned na něj volal: „Hej, ty tam, pojď sem a pověz mi, co jsi zač a odkud přicházíš!“ Velbloud byl celý vysílený. Ztratil se v písečné bouři a hledal své majitele, lidi. Co ale hledal víc, byla voda. Nepil už deset dní a začal mít pořádnou žízeň. A i když velbloudi vydrží bez vody opravdu dlouho, neznamená to, že ji nepotřebují.

Když došel velbloud ke kaktusu, pověděl mu: „Mně říkají velbloud. Pocházím zdaleka. Ztratil jsem se lidem v písečné bouři a teď je hledám. Už jsem dlouho nepil. Věděl bys, kde bych našel alespoň doušek vody?“

Kaktus tázavě odpověděl: „Kdo jsou ti lidé a jak to tam u vás vypadá?“

Velbloud teď neměl vůbec chuť si povídat. Byl unavený a opravdu žíznivý. Řekl jen: „Vše ti povím, když mi dáš alespoň kapku vody. Jistě jí máš dost a nebude ti vadit, když se se mnou rozdělíš.“

Kaktus souhlasil. „Tak si mě kousek ukousni. Jsem šťavnatý. Ale nesněz mě celého,“ pověděl.

„Ale kde tě můžu ukousnout? Všude máš ostny. Akorát bych si popíchal čenich,“ řekl velbloud.

Kaktus na to odvětil: „Tak počkej. Hned se těch ostnů zbavím.“

Ale ať se snažil, jak se snažil, ostnů se nezbavil. Ani si při vší té námaze nevšiml, že velbloud odešel. Když si to uvědomil, byl na ostny naštvaný. Připadalo mu, že mu jedině přitěžují. Ani jej nikdy skutečně nezachránily. K čemu je tedy má? Na okrasu? Tehdy se kaktus rozhodl, že už nechce mít ostny. Rozhodl se, že se jich bude chtít jakkoliv zbavit. 

 

Parametry knihy

 • Formát = A5 (oříznutá)
 • Počet stran = 106
 • Počet výtisků = 250
 • Počet ilustrací = 12 (barevné)
 • Vazba = lepená brožura (paperback)

 

Pár slov o mně

Oto Pešer, vlastním jménem Martin Kubena, tělem mlaďoch, duší stařec, někdy chlebodárce, jindy psanec. Rád v životě hledám harmonii a usiluji o duševní klid. Psát pro lidi jsem chtěl dlouhou dobu, ale nevěděl jsem, o čem bych tak mohl psát. Jednou se mi zdál sen, ve kterém se mi zjevila láska. A tehdy mi sdělila, že mám šířit poznání pomocí literatury. Hned jsem se pustil do práce. Mým celoživotním údělem se od té doby stalo tvoření.

 

Proč jsem knihu napsal

Na knize jsem začal pracovat v září roku 2019. Tehdy bylo mým záměrem vytvořit magické příběhy na základě obyčejných dějů. O tom vypovídá i jeden z příběhů "Proč opadá listí ze stromů". Až později jsem začal rozvíjet myšlenku tvoření světů, kde se mísí reálno a mystično. Prvořadým cílem se stalo poučení čtenáře. Přál jsem si, aby čtení mělo dlouhodobě účel.

Rovněž jsem neznal žádné takové příběhy, které by kdy v Česku vznikly. A to mi poskytlo obrovskou motivaci tento nedostatek nahradit. Přál jsem si vydat knihu, kterou by mohli rodiče předčítat dětem, ale zároveň jsem si přál, aby nad ní neohrnovaly nos starší. A to si myslím, že jsem dokázal.

 

Řekli o knize

Otovy naučné příběhy doporučuji všem, kdo ani ve 21. století nezapomněli, kolik životní moudrosti v sobě ukrývají docela obyčejné pohádky. Časy se mění, ale pohádka nám zůstaly po mnohá staletí - každá generace po celém světě vyrůstá na příbězéch, pomocí nichž rodiče učí své děti.

Tato knížka filozofických pohádek mi ukázala, jak být lepším člověkem nejen pro sebe, ale i pro druhé a k přírodě.

Až to budu jednou já, kdo bude učit své potomky, vím, že sáhnu právě po této knize. Ať už jste rodič, kterému záleží na tom, jací budou jeho děti lidé, prarodič, který čte dětem pohádky na dobrou noc, student či pracující, co si chce zpříjemnit cestu vlakem, učitel, který si přeje, aby měli jeho žáci kladný vztah k přírodě, nebo dokonce filozof zamýšlející se nad životem, věřím, že vám Otovy naučné příběhy přirostou k srdci stejně tak jako mně.

 • Eliška Gargulová, průvodkyně v Kutné Hoře

 

Kdo se mnou na knize spolupracuje?

 • Berenika Jakoubková - ilustrátorka, grafička a sazeč - tvoří ilustrace a stará se o vizuální stránku knihy
 • Michal Beran - redaktor - stará se o to, že se vám knížka bude číst dobře, a že bude bez chyb

 

 

Z čeho se skládá cílová částka?

 • 49 % částky připadne na výrobu knihy
 • 38 % je práce ilustrátorky a redaktora
 • 9 % tvoří provizi pro startovač a náklady spojené s platební bránou
 • zbylá 4 % jsou pro financování nepředvídatelných nákladů

 

Kdy mi přijde kniha a jak je to s doručením?

Ještě než knihu dostanete, kniha musí být zredigována, aby se lépe četla a aby v ní nebyly chyby. Ve stejné době jsou vyrobeny ilustrace, protože každý má rád v knize obrázky. Aby mohla být kniha svázána, musí svou práci odvést sazeč, který zajistí, aby vypadala pěkně jak uvnitř, tak zvnějšku. Když je všechno provedeno, tiskárna vydá požadovaný počet kusů, knihy sváže a přepraví ke mně, autorovi. A já vám je buď pošlu nebo předám společně s odměnami. Předpokládáme, že by to všechno mělo být nejpozději do konce října. 

Kdo nebude mít příležitost knihu převzít osobně v Praze, můžu mu ji nechat zaslat poštou. Ale pozor! Cena dopravy v cenách odměny není zahrnuta. S každým, kdo by chtěl knihu obdržet dopravou, se domluvím jednotlivě při úspěšné kampani.

 

Chcete mě podpořit?

Budu nesmírně vděčný za každý příspěvek. Vyberte si za něj svou odměnu vpravo v liště. Najdete tam například setkání s autorem nebo knihu s bonusovou ilustrací.

Velice rád budu i za sdílení tohoto odkazu na sociální sítě nebo známým: https://www.startovac.cz/projekty/otovy-pribehy

 

Chcete vědět víc?

Pokud by vás zajímalo, na čem ještě pracuji, tak zde je odkaz na můj blog. Na Instagramu, kde jsou k dostání novinky, mě můžete najít jako @oto.peser. Odkaz na facebookovou stránku je: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092734861512. Případně mi můžete napsat prostřednictvím e-mailu - oto.peser@seznam.cz.

Bez vás by kniha nikdy nemohla vzniknout. Moc děkuji za jakoukoliv podporu.

Vybráno20 834 Kč(36 %)

36 %
58 580 Kčpožadováno
38startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuOto Pešer

Odměny

200 KčChci přispět

Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Není to však úplně tak pravda. Takto si totiž můžete koupit štěstí nejen svoje, ale i jiných. Vy budete mít dobrý pocit z podpory začínajícího autora a ostatní budou rádi, že kniha může i díky vašemu příspěvku vzniknout.

Počet dostupných odměn: 500/500

Odměna nedostupná

270 KčKniha se slevou 20 %

Máte štěstí. Můžete si pořídit knihu s výraznou slevou!

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 10/10

Odměna nedostupná

300 KčKniha se slevou 10 %

Jak řekl Oskar Kokoschka: „Za zkušenosti v životě musíme platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu.“

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 20/20

Odměna nedostupná

330 KčKniha Otovy naučné příběhy

Kniha neobyčejných pohádek a příběhu vám příjemně doplní knihovničku.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 200/200

Odměna nedostupná

400 KčOriginální ilustrace (bez knihy)

Pokud chcete vlastnit něco vskutku jedinečného, pak by to měly být ilustrace od ilustrátorky. Za odměnu získáte jednu náhodnou originální ilustraci bez knihy. Ty jsou velikosti A5 akvarelem na papír.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 12/12

Odměna nedostupná

500 KčPro altruisty

Podpora vzniku knihy bez jakékoliv výhody pro vás.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 10/10

Odměna nedostupná

590 KčDvě knihy

Za tuto odměnu získáte dvě knížky za sníženou cenu.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 5/5

Odměna nedostupná

700 KčHravé setkání

Umíte hrát šachy nebo piškvorky a chtěli byste si se mnou zahrát? Sešli bychom se v pražské podolské kavárně, kde bychom změřili své síly. Máte tři pokusy mě porazit, s tím že, když se vám to dvakrát povede, vyhráváte dva výtisky knihy.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 3/3

Odměna nedostupná

1 000 KčKniha s věnováním + poděkování v knize

Za tento příspěvek v knize uvedu vaše jméno v poděkování v každém výtisku. Navíc se můžete těšit na jeden výtisk s věnováním.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 5/5

Odměna nedostupná

1 000 KčKniha s bonusovou ilustrací

Protože ilustrací není nikdy dost, ilustrátorka vám do knihy nakreslí tužkou ještě jednu dodatečnou, kterou v originále nenajdete.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná

1 500 KčKniha + oběd s autorem

Sejdeme se v pražské jedinečné restauraci, kde si dáme dobré jídlo, můžeme si popovídat o čemkoliv a k tomu dostanete jeden výtisk s věnováním.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 3/3

Odměna nedostupná

2 000 KčPro skutečné altruisty

Velká podpora vzniku knihy bez jakékoliv výhody pro vás.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 3/3

Odměna nedostupná

3 000 KčOtův věrný fanoušek

Skalní fanoušek svého oblíbeného spisovatele nenechá nikdy ve štychu. Za to mu patří velké díky, poděkování v knize, knížka s věnováním, básnička a něco osobního od autora.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 3/3

Odměna nedostupná

5 000 KčMecenáš

Být mecenášem není vůbec lehké. Oto vám přesto zajistí, že se budete v této pozici cítit skvěle. Díky vašemu příspěvku je velká šance, že kniha vznikne. Navíc vám za to patří velké díky, poděkování v knize, knížka s věnováním, bonusovou ilustrací, oslavná píseň a báseň a něco od autora ještě k tomu.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná

15 000 KčSpasitel

Za váš štědrý příspěvek máte velké množství příležitostí. Získáváte obrovské díky, poděkování a prostor pro cokoliv dalšího osobního v knize, knihu s věnováním a bonusovou ilustrací, opěvnou báseň a píseň, příběh navíc, několik osobních věcí od autora, zvěčnění vašeho jména na webových stránkách autora, také v každé knize, která by měla kdy pod autorovým jménem vyjít.

Očekávané doručení odměny: říjen 2023

Počet dostupných odměn: 1/1

Odměna nedostupná