logotr.png

Knihovna Drog Ostatní

Výzkumný a vzdělávací institut zabývající se tématy spojenými s drogami. Kultivujeme racionalitu ve veřejné diskuzi o drogách.

Knihovna Drog

Vybráno0 Kč(0 %)

0pravidelných patronů
3 300 KčRegulérní tvorba obsahu
Regulérní tvorba obsahu

Knihovna Drog bude zveřejňovat obsah více často a na regulérní bázi. David, zakladatel KD, bude mít pokrytou většinu svých měsíčních nákladů na stravování. To znamená, že se mu uvolní více času na tvorbu. Pří nákupu jídla také bude cítit vděčnost vůči svým podporovatelům :)

11 000 KčPodrobnější průzkum českých drogových otázek
Podrobnější průzkum českých drogových otázek

Knihovna Drog začne dělat své vlastní výzkumy na území ČR více regulérně a podrobněji. Veřejným sdílením výsledků rozšíříme generaci znalosti o drogových otázkách českého lidu. Konkrétně se může jednat o cestování po Česku a sbírání dat skrze rozhovory a interakci s českými rodinami zasaženy problematickým užíváním drog nebo s českými terapeuty, vědci, aktivisty a politiky zabývající se drogovou tématikou. Po analýze takovýchto dat naše výsledky sdělíme veřejně. Pokud možno, chtěli bychom i některé výzkumy zpracovat do dokumentárních filmů. Abychom byli schopni drogové problémy naší společnosti adekvátně vyřešit, musíme si jich nejdříve být vědomi a co nejlépe je chápat.

33 000 KčSystematické řešení českých drogových problémů
Systematické řešení českých drogových problémů

S touto částkou se Knihovna Drog bude moct dát do vývoje, implementace a podpory systematických řešení drogových otázek a problémů, kterými se obyvatelé Česka zabývají. Zde se tedy už nebude jednat o pouhé mluvení o problému, ale jeho přímé praktické řešení. Tato řešení budou postavena na porozumění, které nám vašimi příspěvky pomáháte kultivovat skrze vlastní a lokální výzkum (viz. Cíl 2). Řešení taktéž budou inspirována mezinárodním vědeckým poznáním a příklady ze světa, které jsou vědci označovány jako špičkové. Výběr konkrétních řešení, do kterých bude Knihovna Drog investovat čas a peníze, vždy projde důkladným a transparentním procesem rozhodování, do kterého bude zapojena i veřejnost (vy!). Tímto krokem kompletně naplňujeme vizi Václava Havla, ze které Knihovna Drog vychází - všestranně vzdělaný lid, který demokraticky a spravedlivě řeší své problémy.

Přispívat měsíčněZobrazit odměny

Knihovna Drog kultivuje racionalitu ve veřejné diskuzi o drogách.

Jsme výzkumným a vzdělávacím institutem zabývajícím se tématy spojenými s drogami. Za pomocí vědeckých metod zpracováváme informace, které poté poskytujeme veřejnosti v přístupných formách. Mezi účinky tohoto procesu jsou de-tabuizace, de-stigmatizace a boření mýtů. Neočekávejte zastrašování ani glorifikaci.

​Věříme, že lidi mají mít přístup ke vzdělání i v tématech obtížných a společensky tabuizovaných, abychom byli schopni řešit naše problémy. Naplňujeme tak vizi Václava Havla republiky se všestranně vzdělanými lidmi.

Pokud chcete naše úsilí podpořit, tak tomu tak můžete udělat na českém Startovači (zde) nebo na zahraničním Patreonu. Děkujeme :)

 

Něco o zakladateli

David studuje společenské vědy na zahraniční univerzitě, která klade důraz na projektové práce a interdisciplinaritu...

Roky pracováním na studentských projektech jsem zdokonalil své vědecké dovednosti. Mimo teoretické znalosti tedy mám zkušenosti se čtením, psaním a rozebíráním akademických papírů. Užíváním kvalitativních i kvantitativních metod pro sběr i analýzu dat. A taktéž třeba kritickou reflexi nad vlastní rolí jako vědec a vybranou metodologií, filozofií atd.

Společenské vědy obsahují řadu disciplín (např, sociologii, politologii, ekonomiku a psychologii) a každá z nich poskytuje specifickou perspektivu na společenské téma, jako třeba užívání drog. Interdisciplinarita se snaží tyto specifické perspektivy kombinovat, ať jsme schopni chápat témata komplexně, skrze několik úhlů pohledu.

Život v zahraničí mi také pomáhá lépe porovnávat situace v Česku. Co je u nás normalizováno a tedy uniká pozornosti? Jak by mohli věci fungovat jinak? Proč má jistá společnost takový vztah k užívání drog a jaké to má výsledky? Nad těmito otázkami se podobně jako jiní vědci rád zamýšlím.

Tyto zkušenosti aplikuji v práci pro Knihovnu Drog a tím je dále zdokonaluji.

Tři pilíře Knihovny Drog

Vzdělání - Snažíme se vytvořit společnost, která rozumí tématům spojeným s drogami a je o nich schopna vést moudré diskuze. Bezpodmínečné vzdělání přístupné všem.

Výzkum - Kvalitu vzdělání zajišťujeme našim vlastním výzkumem... čteme, sbíráme informace, opatrně je promýšlíme a jsme otevření kritice. Skvělý učitel je i skvělým studentem.

Prospěch - Doufáme, že naše práce pomáhá lidem zlepšit kvalitu životů svých, jejich blízkých i spoluobčanů. Vývoj je neustálý a moudrý člověk se ho snaží opatrně řídit.

KD a zákon proti šíření toxikomanie

Český trestní zákoník říká: "Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti." (část druhá / hlava VII / díl 1 / § 287)

Interpretace tohoto zákona není nejvyšším státním zastupitelstvem dodnes vyjasněna, což znamená, že se může aplikovat na široké spektrum aktivit, jako třeba i práci KD. My se snažíme, ať se takto nestane. Potlačení výzkumných a veřejno-vzdělávacích aktivit, které děláme expertně a s dobrou vůlí, by šlo proti českým i mezinárodním demokratickám hodnotám. Jednalo by se o potlačení naší snahy kultivovat občanskou společnost, což je jedna z hlavních ingrediencí zdravé a fungující demokracie.

Duch tohoto zákonu se dá vnímat jako pokus o snížení rizik v drogové problematice. Tato interpretace by dovolila naši práci, ve které aplikujeme strategii snížení rizik. Tato strategie je nyní uznavána mezinárodní vědeckou komunitou i EU jako klíčovou pro řešení drogové problematiky, kteřé je efektivní a informované reálnými důkazy. Potlačení naší práce by mimo jiné indikovalo nezájem správy českého státu jít podle vědeckých důkazů. Tedy dát preferenci této interpetaci zákona a tím ho i vyjasnit.

Pokud vás zajímá, co konkrétně děláme, ať proti nám není použit zákon proti šíření toxikomanie, tak nám pošlete email. Do předmětu prosím zahrňte "šíření toxikomanie". Totéž můžete udělat pokud nám chcete sdělit, jak tento zákon porušujeme nebo co můžeme upravit pro jeho dodržování.

Ceníme si vzdělaného lidu a otevřené diskuze :)

Vybráno0 Kč(0 %)

0pravidelných patronů
3 300 KčRegulérní tvorba obsahu
Regulérní tvorba obsahu

Knihovna Drog bude zveřejňovat obsah více často a na regulérní bázi. David, zakladatel KD, bude mít pokrytou většinu svých měsíčních nákladů na stravování. To znamená, že se mu uvolní více času na tvorbu. Pří nákupu jídla také bude cítit vděčnost vůči svým podporovatelům :)

11 000 KčPodrobnější průzkum českých drogových otázek
Podrobnější průzkum českých drogových otázek

Knihovna Drog začne dělat své vlastní výzkumy na území ČR více regulérně a podrobněji. Veřejným sdílením výsledků rozšíříme generaci znalosti o drogových otázkách českého lidu. Konkrétně se může jednat o cestování po Česku a sbírání dat skrze rozhovory a interakci s českými rodinami zasaženy problematickým užíváním drog nebo s českými terapeuty, vědci, aktivisty a politiky zabývající se drogovou tématikou. Po analýze takovýchto dat naše výsledky sdělíme veřejně. Pokud možno, chtěli bychom i některé výzkumy zpracovat do dokumentárních filmů. Abychom byli schopni drogové problémy naší společnosti adekvátně vyřešit, musíme si jich nejdříve být vědomi a co nejlépe je chápat.

33 000 KčSystematické řešení českých drogových problémů
Systematické řešení českých drogových problémů

S touto částkou se Knihovna Drog bude moct dát do vývoje, implementace a podpory systematických řešení drogových otázek a problémů, kterými se obyvatelé Česka zabývají. Zde se tedy už nebude jednat o pouhé mluvení o problému, ale jeho přímé praktické řešení. Tato řešení budou postavena na porozumění, které nám vašimi příspěvky pomáháte kultivovat skrze vlastní a lokální výzkum (viz. Cíl 2). Řešení taktéž budou inspirována mezinárodním vědeckým poznáním a příklady ze světa, které jsou vědci označovány jako špičkové. Výběr konkrétních řešení, do kterých bude Knihovna Drog investovat čas a peníze, vždy projde důkladným a transparentním procesem rozhodování, do kterého bude zapojena i veřejnost (vy!). Tímto krokem kompletně naplňujeme vizi Václava Havla, ze které Knihovna Drog vychází - všestranně vzdělaný lid, který demokraticky a spravedlivě řeší své problémy.

Přispívat měsíčně

zakladatel projektuDavid

Odměny

50 KčPodpora 50

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně

100 KčPodpora 100

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně

250 KčPodpora 250

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně

500 KčPodpora 500

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně

900 KčPodpora 900

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně

1 500 KčPodpora 1500

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

Počet odměn není omezen

Přispívat měsíčně