Startovač - financování projektů

Radostné čtení o neradostné současnosti - crowfunding kampaň

Novinky - Radostné čtení o neradostné současnosti

Podpořte vydání knihy "Když je všechno na cestě ke zkáze" od hvězdy současné francouzské teologie Fabrice Hadjadje. Předmluvu napsal Marek Orko Vácha.

Knihy

Kniha je hotova!

Kniha je na světě a v pondělí 10. června byla slavnostně představena v Brně. Kniha je hotova! Obrázek

Kniha Fabrice Hadjadje "Když je všechno na cestě ke zkáze" je na světě. Ještě jednou vám děkujeme za podporu! Vybralo se neuvěřitelných 95 tisíc od 236 lidí. Peníze, které jsme vybrali navíc, jsme nakonec po úvaze použili na kvalitnější obálku knihy – kdo už ji měl v ruce, jistě ví, o čem je řeč :) Už ale přemýšlíme o dalším vhodném Hadjadjově titulu pro český překlad...

V pondělí 10. června byla kniha slavnostně představena v Brně, spolu s novinkou z nakladatelství Barrister & Principal (Thomas Merton: Nová semena kontemplace). Sešlo se celkem asi 60 lidí. 

Knihu Fabrice Hadjadje představil autor předmluvy Marek Orko Vácha, Mertonovo dílo zase uvedl historik Jiří Hanuš. Ukázky z obou knih přečetl redaktor CDK Jan Vybíral. O hudební doprovod celého večera se postaral kytarista a skladatel Martin Kostaš.

K dobré atmosféře celého podvečera přispělo také víno z Vinných sklepů Maršovice. Ještě během tohoto týdne začneme rozesílat odměny těm, kdo neměli příležitost si je vyzvednout na této akci.

S díky a pozdravy

redakce CDK  

Srdečně vás zdravíme ve velikonočním týdnu a posíláme informaci o slavnostním představení nové Hadjadjovy knihy, kterou jste podpořili. Slavnostní křest knihy Obrázek

Poznamenejte si do svého diáře: Slavnostní křest knihy "Když je všechno na cestě ke zkáze" se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 18.00 v prostorách sboru ČCE na Opletalově 6 v Brně. Knihu představí Marek Orko Vácha a vy budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do knihy jako první. Na této akci si totiž budete moci vyzvednout svou odměnu – knihu "Když je všechno na cestě ke zkáze" – dřív, než tento titul půjde na pulty knihkupců. K dispozici bude rovněž kniha "Jak dnes mluvit o Bohu?" pro ty, kdo si vybrali odměnu Férovka double. Těšíme se na vás na Opletalce!

 

Milí přátelé, náš projekt podpořilo už více než 200 lidí. Děkujeme! Přejeme vám všem radostné prožití Velikonoc a přinášíme další ukázku z chystané knihy, která se k nadcházejícím svátkům hodí. Přejeme vám radostné Velikonoce Obrázek

 

A proto je tento svět, který se považuje za bezježíšský, světem, kde se Ježíš chce vtělit prostřednictvím každého z nás, jako do nějakého „lidstva na druhou“. Hodně bylo řečeno o „sekularizaci“. Ovšem ve skutečnosti z křesťanského hlediska zažíváme vrcholnou „desekularizaci“. To v dřívějších dobách bylo křesťanství sekularizované. Křesťanstvo si vedlo tak, že křesťanství zredukovalo na světskou instituci. V kněžském stavu se dělala kariéra. Dostávaly se prebendy. Z obchodování s odpustky se stavěly baziliky. Farář patřil k honoraci a poustevnice mohla vést živnost. Zkrátka věřilo se, že s nějakým tím dobrým slovem a pár zbožnými skutky navenek jste za vodou. 

     Díky Bohu je tato doba pryč. Celkem vzato nebyla horší než ta naše, ale nebyla ani lepší. Křesťan ví, že nebyl žádný zlatý věk. Ví, že ve stejné době, kdy Slovo učiněné tělem bylo zde na zemi, jsme mu dokázali do tváře spílat a ukřižovat jej. A křesťan ví i to, že doba, ve které se nachází, je pro něj ta nejlepší, protože právě tehdy má vydat svědectví. 

     Na tomto bezježíšském světě je nejúžasnější, že už nám nedovolí spokojit se s pěknými kázáníčky a drobnou zbožností, jako tomu bylo za křesťanských časů – tento svět po nás vyžaduje svědectví bez výjimek, svědectví lásky až na smrt a takovou pravdu, která ovládá duši i tělo. Tento svět po nás chce, abychom pro své bližní byli dalšími kristy. Modernita je náš spojenec, postmodernita není překážkou. Čím více je svět bez Ježíše, tím více je to svět, kde se má naplnit vtělení. Čím více je světem hříšníků, tím spíše má být světem vykoupení.  

     Fabrice Hadjadj