var3_2.jpg

Lidová muzika z Chrástu: Weddings & Funerals Hudba

Svatební a pohřební písně z Čech, Moravy a Lužice na dvou LP deskách

Lidová muzika z Chrástu: Weddings & Funerals

ReachedCZK 209,475(118%)

118%
CZK 177,777requested
339contributors
ContributeRewards

Nejkrásnější z lidových písní se často dochovaly jako součást svatebního obřadu. Málokdo je ale zná, protože se takřka nehrají. A na lidové pohřební písně si netroufá téměř nikdo. Tím přicházíme o nádherné melodie i silné příběhy, které jsou v nich skryté.

Rozhodli jsme se to změnit. Vybrali jsme 30 mimořádných svatebních a pohřebních písní z celých Čech, západní Moravy, a také Horní a Dolní Lužice. Nahráli jsme je ve studiu Českého rozhlasu Plzeň v hudební režii Jaroslava Krčka. A chceme je vydat v co nejlepší kvalitě na dvou vinylových deskách s obalem a bookletem výtvarnice Michaely Duškové. Každé album bude obsahovat kód umožňující stažení online, připravujeme také vydání na CD. Výsledek představíme na slavnostních koncertech v Plzni a v Praze.

Celá ta legrace něco stojí, a proto se obracíme na vás. Potěšte svůj gramofon a podpořte nás zakoupením desky, anebo si vyberte z mnoha dalších odměn a pomozte nám celý projekt dokončit.

Wedding and funeral folk songs from Bohemia, Moravia and Lusatia on two vinyls

The most beautiful folk songs have often been preserved as part of the wedding ceremony. But few people know them because they are not played often. And almost no one plays folk funeral songs. As a result, we lose the beautiful melodies and deep stories that are hidden in them.

We decided to change that. We chose 30 extraordinary wedding and funeral songs from all over Bohemia, western Moravia, as well as Upper and Lower Lusatia. We recorded them in the Czech Radio Studio in Pilsen, directed by Czech composer and folklorist Jaroslav Krček. And we want to issue them in the best possible quality on two black vinyls with a cover and booklet by Michaela Dušková. Each album will contain a code for the online download, and we are also preparing a CD, too. We will present the result at concerts in Pilsen and Prague.

There is no such thing as a free lunch and that is why we are turning to you. Support us by purchasing a record or choose from many other rewards and help us complete the project.

Muzika je naše radost. Někteří z nás se hudbou živí, další se jí věnují ve volném čase a společně se scházíme nad folklorem. V repertoáru máme písně z celých Čech, jako jediná skupina u nás se navíc věnujeme folkloru Lužických Srbů. Hrajeme rádi, na malých akcích i na festivalech – a samozřejmě taky na svatbách. Natočili jsme několik CD i hodinový film Naše zvony pěkně znějí. Máme za sebou také úspěšnou kampaň na Startovači, díky které v roce 2016 vyšla kniha Plzeňské písně.

Music brings us joy. Some of us do music for a living, others go in for music in their free time, and we come together to play folk music. We focus on folk music from all regions of Bohemia, as well as the folklore of the Sorbs of Lusatia. We love playing, whether at small events or festivals - and of course also at weddings. We have recorded several CDs and an hour-long film Naše zvony pěkně znějí (Our Bells Sound Nice). We have also managed to succeed in a crowdfunding campaign, thanks to which the Plzeňské písně book (Pilsen Songs) was published in 2016.

Poslechněte si naše nahrávky / Listen to our recordings:

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the w.soundcloud.com website?

Lidová muzika z Chrástu · Svatební & pohřební // Weddings & Funerals

Přidejte se k nám. Řekněte o projektu svým přátelům. Napište nám mail nebo zprávu na FB/Instagram. Pošlete nám svou fotku s gramofonem, ty nejoriginálnější odměníme volným vstupným na slavnostní koncert. Udělejte si radost.

Join us. Tell your friends about the project. Write us an e-mail or a message on FB / Instagram. Send us your photo with a record player, we will reward the most original ones with free admission to the concert and launch party. Make yourself happy.

Vaše / Yours

Lidová muzika z Chrástu

Krojem žijem!

Jaroslav Krček vede Lidovou muziku z Chrástu (do hospody)

Chrástecké harmonium před plzeňským rozhlasem

Illustrations: Michaela Dušková

 

 

 

 

ReachedCZK 209,475(118%)

118%
CZK 177,777requested
339contributors
Contribute

Rewards

CZK 111Jste jedničky, chci vás podpořit

Pro ty, kdo chtějí nezištně přispět na dobrou věc. A pozor, výše příspěvku směrem vzhůru není nijak omezená. Děkujeme! You are my number one, I want to support you For those who want to contribute selflessly to a good cause. Beware that the contribution amount has no upper limit whatsoever. Thank you!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 177Rezervujte mi místo na koncertě

Pro ty, kdo chtějí vstupenku a zamluvené sedadlo na slavnostním koncertě v Plzni nebo v Praze. Reserve me a seat For those who want to have a ticket and seat reserved for the concert and launch party (in Pilsen or in Prague).

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 222Svatební & pohřební v mp3/wav

Pro ty, kteří si chtějí poslechnout Svatební & pohřební a nepotřebují k nim žádný obal. Nahrávky (wav/mp3) a booklet (pdf) budou zaslány mailem. Weddings&Funerals in mp3 or wav. For those who want to listen to Weddings&Funerals and do not need any packaging to go with it. Recordings (wav/mp3) and booklet (pdf) will be sent by email. No waste, just arts!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 222Svatební & pohřební na CD a odkaz ke stažení

Pro ty, kdo chtějí Svatební & pohřební pro sebe nebo jako dárek v podobě CD. Součástí CD je také odkaz ke stažení hudby. Weddings&Funerals on CD For those who want Weddings&Funerals for themselves or as a gift in the form of a CD. The CD also includes a link to download the music.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 333Vstupenka na koncert a CD s podpisem

Pro ty, kdo chtějí Svatební & pohřební na CD (s podpisy tvůrců) a vstupenku na slavnostní koncert k tomu. Concert ticket and signed CD For those who wants Weddings&Funerals on CD (with autographs) and ticket for the concert and launch party.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 444Prohlídka plzeňského historického podzemí s Pepou

Pro ty, kdo chtějí vidět sklepení pod starou Plzní a slyšet zasvěcený výklad našeho klarinetisty s mnoha doplňujícími informacemi. A tour of Pilsen historical underground with Pepa. For those who want to see the historical cellars underneath old Pilsen with our clarinetist as a guide.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 444Kniha Plzeňské písně

Pro ty, kteří ve své knihovně ještě nemají naše západočeské folklorní „best of“ (knihu, 2CD, DVD s videoklipy, mapu a sadu pohlednic ve výtvarném zpracování Štěpánky Bláhovcové) a chtějí ho poslat za bezkonkurenční cenu. Book Plzeňské písně (Pilsen Songs) For those who do not yet have our regional "best of" (book, 2CD, DVD with video clips, map and a set of postcards in the artistic design of Štěpánka Bláhovcová) in their library and want to receive it by mail for an unbeatable price.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 555Svatební & pohřební (2 LP a odkaz ke stažení)

Pro ty, kteří chtějí Svatební & pohřební na dvou černých vinylových deskách, s bookletem s kompletními texty písní a obalem výtvarnice Michaely Duškové. Součástí kompletu je také odkaz ke stažení hudby, lze tedy poslouchat i bez gramofonu. Weddings&Funerals (2 vinyls and download link) For those who want Weddings&Funerals on two black vinyl records, with a booklet with complete lyrics and cover by Michaela Dušková. The set also includes a link to download the music, so you can listen without a gramophone.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 666Základy hry na dudy s Vojtou

Pro ty, kteří se nebojí zvuku chodských dud, a chtěli by si je vyzkoušet. Po půlhodinové lekci zahraje jednoduchou písničku každý. Playing the bagpipes with Vojta For those who are not afraid of the sound of West Bohemian bagpipes and would like to try them. After a half-hour lesson, everyone will be able to play a simple song.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 711Vstupenka na koncert a 2LP s podpisem

Pro ty, kdo chtějí Svatební & pohřební na dvou LP deskách (s podpisy tvůrců) a vstupenku na slavnostní koncert k tomu. Concert ticket and signed vinyl For those who wants Weddings&Funerals on two black vinyl records (with autographs) and ticket for the concert and launch party.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 717Svatební & pohřební (2 LP a odkaz ke stažení) a CD

Pro ty, kteří chtějí Svatební & pohřební na LP i na CD. 2x Weddings&Funerals (2 vinyls and download link) and CD For those who want some Weddings&Funerals vinyls and another one in the form of a CD.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 777Komplet diskografie Lidové muziky z Chrástu v mp3

Pro ty, kdo chtějí prožít posledních deset let spolu s námi. Za 777 korun získají šťastných 7 alb: Milostné, Sulislavskej kostelíčku, Co jsem se letos natěšil, Plzeňské písně (2CD), Za čěskimi horami i nejnovější Svatební & pohřební. Nahrávky budou zaslány mailem. Our complete discography in mp3 For those who want to spend the last ten years with us. For 777 crowns, they will get 7 albums: Milostné, Sulislavskej kostelíčku, Co jsem se letos natěšil, Plzeňské písně (2CDs), Za čěskimi horami and the latest Weddings&Funerals. Recordings will be sent by email.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 888Soukromé promítání filmu s Přemkem a Pájou

Pro ty, kdo si chtějí užít folklorní film Naše zvony pěkně znějí spolu s jeho autory a zeptat se jich třeba na to, jak se spolupracuje s kameramanem žijícím na Havaji, jak se natáčí na místě zaniklé obce, anebo jak s nezávislým filmem složit přijímačky na FAMU. A private screening of the film Naše zvony pěkně znějí with Přemek a Pája For those who want to enjoy the folklore film Our Bells Sound Nice together with its authors and ask them, for example, how to work with a cameraman living in Hawaii, how to shoot in an abandoned village or how to pass entrance exams to the Film and TV School.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 9992x Svatební & pohřební (2 LP a odkaz ke stažení)

Pro ty, kteří chtějí jedny Svatební & pohřební na LP pro sebe a druhé jako dárek. 2x Weddings&Funerals (2 vinyls and download link) For those who want some Weddings&Funerals vinyls for themselves and another as a gift.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,111Hodina zpěvu s našimi zpěvačkami

Pro ty, kdo chtějí zažít nejlepší rozezpívání ve svém životě. Singing lesson with our singers For those who want to experience the best vocal warm up in their lives.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,222Obraz od Míši

Pro ty, kdo chtějí mít na zdi originální kresbu z dílny Michaely Duškové. A picture by Míša For those who want to decorate their walls with an original drawing by Michaela Dušková.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,333Originální hra od Michala

Pro ty, kdo chtějí na svém telefonu nebo počítači unikátní hru z dílny našeho prvního houslisty, počítačového grafika. Ideální pro méně zábavné svatby a pohřby! An original game by Michal For those who want a unique video game from our first violinist, a computer graphic designer, on their smartphone or computer. Perfect for not so entertaining weddings and funerals!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 4,444Kurs animace s Míšou

Pro ty, kdo si chtějí pod vedením zkušené lektorky vytvořit vlastní videoklip (třeba k nějaké svatební písni). Animation course with Míša For those who would like to create their own animated video lead by Michaela.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,555Zahrajte mi v obýváku!

Pro ty, kteří si nás chtějí vychutnat živě na domácím koncertě. V případě vzdálenějších destinací domluvíme cenu za dopravu, jinak ale zahrajeme za pět švestek. Living room concert For those who want to enjoy us live at a home concert. If you live further away, we will agree on the price for transport, but otherwise we will play for next to nothing.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 6,666Základy hackingu s Honzou

Pro ty, kdo chtějí zvýšit bezpečí svého počítače nebo jiného digitálního mazlíčka. Školení našeho klarinetisty hravou formou změní vaše návyky v dnešním světě kompjůtrů. Basics of hacking with Honza For those who want to increase the security of their computer or other digital pet. The training from our clarinetist in a playful way will change your habits in computer world.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 7,777Zahrajte mi na obřadu!

Pro ty, kdo chtějí zažít trochu jiný svatební obřad. V případě vzdálenějších destinací domluvíme cenu za dopravu, jinak ale zahrajeme za čtyři sedmičky. Music for the ceremony For those who want to experience a slightly different wedding ceremony. If you live further away, we will agree on the price for transport, but otherwise we will play for four sevens.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 9,999Zahrajte na naší akci!

Pro ty, kteří nás chtějí na svém koncertě, slavnosti, festivalu nebo jiné příležitosti. Music for your event For those who want us at their concert, celebration, festival or other occasion.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 11,111Zahrajte mi na veselce!

Pro ty, kteří chtějí svatební kapelu na celý den i noc. Music for your wedding For those who want a wedding band for the whole day and night.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable