skupinova.jpg

Šalamounkův Dvoreček a Svobodná škola Chotěboř Ostatní

V září se budeme s naší svobodnou školou a školkou stěhovat na nové místo. Pomozte nám tam vytvořit skutečně podnětné prostředí!

Šalamounkův Dvoreček a Svobodná škola Chotěboř

ReachedCZK 95,300(106%)

106%
CZK 90,000requested
102contributors
ContributeRewards

Přidali jsme nové odměny! Mrkněte na fotky dole ;-)

************************************************************

Podporujeme chuť dětí poznávat svět. Podpoříte nás taky, abychom jim k tomu vybavili skutečně příjemné a podnětné prostředí?

Děti stráví ve školce a škole obrovský kus svého života. Chceme, aby byl podnětný a zajímavý teď – ne pouze přípravou na budoucnost. Jsme tým rodičů a pedagogů zajímající se o moderní a inovativní přístupy ve vzdělávání. Naším snem bylo vytvořit pro děti prostor, kde se přirozeně rozvíjí. Založili jsme školku a školu, kde se v klidném a láskyplném prostředí děti učí vlastním tempem, mají možnost si hrát a radovat se. Hlavní pro nás je, aby viděly svět jako fascinující prostor a neztrácely touhu ho poznávat. Aby se uměly učit, pracovat s informacemi i se svými emocemi a pružně reagovat na měnící se svět. Chceme dětem dopřát co nejvíce pobytu v přírodě a podpořit jejich pozitivní vztah k ní.

Naše školka a škola jsou spojité nádoby. Sdílíme zázemí i vybavení, řadu akcí podnikáme společně a poměrně široký realizační a pedagogický tým poskytuje prostor pro konzultace, zpětnou vazbu i spolupráci. I když to není podmínkou, jsme rádi, že děti ze školky mají možnost navázat ve stejném duchu i v základním vzdělávání.

Udělali jsme velký kus práce a skutečně vidíme, že tato cesta dětem svědčí. Rosteme a v dalších letech očekáváme minimálně zdvojnásobení stávající kapacity. Projekt se neustále rozvíjí a zajistit každodenní provoz školky a školy je pro nás finančně náročné. Je to i proto, že zatím nejsme organizací zapsanou v rejstříku MŠMT. Aby náklady spojené s fungováním nebyly jen na rodičích, snažíme se získat podporu i jinde - od sponzorů, z grantů.

OD PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU SE STĚHUJEME NA NOVÉ MÍSTO. POTŘEBUJEME DOKOUPIT POMŮCKY A VYBAVENÍ. POMŮŽETE NÁM?

Za peníze získané touto cestou od Vás bychom rádi nakoupili:

  • knihy do knihovničky (pohádkové knihy, knížky pro začínající čtenáře, encyklopedie, atlasy, určovací klíče apod.)
  • hudební nástroje (pentatonické flétny, orfovy nástroje…) a výtvarný materiál (štětce, pastely, voskovky, barvy, ovčí rouno...)
  • hračky, hry, sportovní a relaxační pomůcky
  • didaktické pomůcky (na matematiku, češtinu, enviromentální výchovu, zeměpis...)
  • dalekohledy, lupy a mikroskop - od září budeme přímo v lese, takže toto bude stále v provozu, ve škole i školce :-)
  • nářadí do dílny i k práci na zahradě, zástěrky a vybavení kuchyňky
  • lehátka, stolky a židličky pro přibývající školkové děti, šatničky 

DĚTSKÝ KLUB ŠALAMOUNKŮV DVOREČEK (naše "školka")

Vznikl spojením Dětského lesního centra Dvoreček z Vilémova s chotěbořským Dětským klubem Šalamounek. Funguje každý den, tj. od pondělí do pátku, je určen pro děti od tří do šesti let a je alternativou předškolního vzdělávání v našem městě. Chceme děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Tak, aby čas, který tráví ve školce, byl naplněn radostí, přirozenou hrou, pobytem v přírodě, fantazií a pocitem bezpečí a lásky. Pedagog je u nás spíš průvodcem, který se na děti dokáže naladit. Díky tomu, že jsou děti v menší skupince, má možnost plně reagovat na jejich potřeby. Využíváme principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova, dramatická výchova, metoda projektového vyučování). V průběhu dne se pravidelně střídá volná hra s řízenými činnostmi (tvoření z přírodních materiálů, hudebně-rytmické hry, příprava svačinky). Veškeré aktivity se odvíjí od lidových tradic v průběhu roku a jejich vyvrcholením jsou slavnosti společné pro školu, školku i veřejnost.

salamounkuv dvorecek 005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ

Jsme místem, kde se děti učí hlubšímu pochopení sebe a světa. Ve smíšené třídě tu letos máme společně děti prvního a druhého ročníku (dlouhodobě plánujeme vzdělávání až do 9. třídy). Aniž by potřebovaly být hodnoceny stupnicí známek 1-5, učí se prostě proto, že je věci přirozeně zajímají. Mají prostor přijít si na ně samy, vlastním tempem a po svém. Chybu nevnímají jako něco negativního, ale jako součást zpětné vazby, díky které mají možnost se zlepšovat. Uplatňujeme respektující přístup namísto autoritativního. Program dne pružně reaguje na možnosti a zájem dětí. Pracujeme ve větších blocích, tzv. epochách, které nám umožňují hlouběji se do konkrétní oblasti ponořit, nebo na mezipředmětových projektech, které často realizujeme v reálném prostředí různých profesí. Většina činností je spojena s pohybem, hodně času trávíme v přírodě a učíme se přímo z ní. Na stejnou úroveň jako vědomosti stavíme měkké dovednosti (komunikace, kreativita, sebeřízení, práce s emocemi, řešení problému).
Jsme rádi, že příští rok přibude do našeho školního pedagogického týmu muž. Na setkání se zájemci o školu se potvrdilo, že vyváženost mužského a ženského vzoru je pro děti přínosná.

DSCF0333.JPG

Naši žáčci jsou zatím oficiálně vedeni v režimu domácího vzdělávání a zapsáni jsou v místní ZŠ Buttulova. Směřujeme k tomu, abychom se v blízké budoucnosti stali její alternativní větví s vlastním ŠVP.

 

ZÁZEMÍ PRO ŠKOLU A ŠKOLKU

V letošním školním roce jsme pro provoz školky i školy našli zázemí v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Chotěboř. K dispozici máme také nedalekou velkou zahradu. Naším cílem bylo ale najít místo v těsném kontaktu s přírodou a to se také povedlo. Získali jsme Horní Mlýncož je krásné místo v údolí řeky Doubravy s dlouhou historií, kde se v roce 1854 narodil spisovatel Ignát Herrmann. Do září 2017 chceme zrekonstruovat a připravit současný objekt tak, aby v něm mohla školka i škola fungovat. Investory na tuto velkou vstupní investici máme. S dovybavením herny a školních učeben potřebujeme pomoci. Postupně tu plánujeme vybudovat vzdělávací centrum, které bude zastřešovat i další aktivity.

 

 mlýn.jpg

 

ODMĚNY

Za jakoukoli podporu našeho projektu ze srdce děkujeme! Budeme rádi, když nám pomůžete informace o něm šířit dál. A samozřejmě taky, když si vyberete mezi odměnami, které nabízíme. Tady jsou fokty k některým z nich:

E-book Šalamounkovy říkanky na celý rok:

 šalamounkovy říkanky_ebook pict.jpg        

 

Autorské hračky:

horní mlýn 036.jpg horní mlýn 034.jpg

startovač 001.jpg startovač 003.jpg

 

Volné vstupy na waldorfský klub Elfíci:

elfíci.jpg

 

Pastelkovník:

horní mlýn 035.jpg

 

Přespání ve slaměném domku na Sychrově:

IMG_6565 (1).JPG

 

Víkend s ubytováním v nejstarším domě v Chotěboři - v Zastávce194:

_DSC6311.JPG

 

Koncert kapely na Vaší akci:

pilgrim_pimple_rubín.jpg

 

 

Nově přidané odměny:

Ručně vyřezávané jehlice:

jehlice original.jpg

 

Žitný kvásek, osvědčený recept na chleba a chlebové koření:

chleba s kvaskem.jpg

 

Domácí konopná mast:

konopna mast.jpg

 

Výklad z tarotových karet s Markétou, průvodkyní z naší školky:

karty1.jpg

 

Cykloprojížďka nebo konzultace tréninku s Ivanem - bývalým olympionikem a naším budoucím učitelem:

ivan keirin.jpgivan vrba na kole.jpg

 

Prohlídka s ochutnávkou nebo zážitkově-pracovní pobyt na kozí farmě:

kozi dvorek.jpg

kozi dvorek syry.jpg

ReachedCZK 95,300(106%)

106%
CZK 90,000requested
102contributors
Contribute

Rewards

CZK 100Šalamounkovy říkanky na celý rok

E-book básniček a říkadel z waldorfského klubu Elfíci a Šalamounkova Dvorečku.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 100Písmenkář

E-book s básničkami ke každému písmenku abecedy, které používáme s dětmi ve Svobodné škole. Psáno velkými tiskacími písmeny, ideální pro začínající čtenáře :-)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 100Šalamounkův kalendář

Přehled tradičních ročních svátků a slavností i s jejich významy ve formě krásného barevného plakátku (pošleme e-mailem jako soubor pdf).

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 250Sáček sedmera bylin sbíraných za svatojánské noci

Svatojánskou noc už tradičně slavíme společně - děti ze školky a školy a jejich rodiče. Děláme oheň, sbíráme a poznáváme bylinky, v kotlíku si z nich vaříme čaj a často venku rovnou i přespíme. Bylinky nasbírané v tento večer mají kouzelnou moc! Letos je nasbíráme i pro Vás :-) Jako bonus Vám k této odměně pošleme i pdf ŠALAMOUKŮV KALENDÁŘ.

Number of available rewards: 14/20

Reward unavailable

CZK 300Malý Šalamounkův balíček

Balíček obsahuje: - ŠALAMOUNKOVY ŘÍKANKY NA CELÝ ROK: e-book básniček a říkadel z waldorfského klubu Elfíci a Šalamounkova Dvorečku. - PÍSMENKÁŘ: e-book s básničkami ke každému písmenku abecedy, které používáme s dětmi ve Svobodné škole. Psáno velkými tiskacími písmeny, ideální pro začínající čtenáře :-) - ŠALAMOUNKŮV KALENDÁŘ: přehled tradičních ročních svátků a slavností i s jejich významy ve formě krásného barevného plakátku (pošleme e-mailem jako soubor pdf).

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300Domácí konopná mast

Kelímek 120 ml (vepřové sádlo/vazelína). Ideální na suchou kůži, na hojení jizev, při ekzémech, při bolestech kloubů apod.

Number of available rewards: 18/20

Reward unavailable

CZK 300Upečte si svůj chleba

Není to nic těžkého. Od nás dostanete žitný kvásek, osvědčený recept na chléb bez hnětení a chlebové koření.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400Velký Šalamounkův balíček

Balíček obsahuje: - ŠALAMOUNKOVY ŘÍKANKY NA CELÝ ROK: e-book básniček a říkadel z waldorfského klubu Elfíci a Šalamounkova Dvorečku. - PÍSMENKÁŘ: e-book s básničkami ke každému písmenku abecedy, které používáme s dětmi ve Svobodné škole. Psáno velkými tiskacími písmeny, ideální pro začínající čtenáře :-) - ŠALAMOUNKŮV KALENDÁŘ: přehled tradičních ročních svátků a slavností i s jejich významy ve formě krásného barevného plakátku (pošleme e-mailem jako soubor pdf). A navíc 2 ORIGINÁLNÍ ZÁLOŽKY DO KNIHY (akvarel od dětí s autorským razítkem).

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400Nahřívací pohankový polštářek

Ideální na zahřátí nohou po brodění potoka, procházce mokrou trávou nebo po stavění sněhového bunkru. Využijete ale i na zklidnění nafouknutého bříška malých miminek nebo na uvolnění ucpaných dutin na čele.

Number of available rewards: 16/20

Reward unavailable

CZK 450Ručně vyrobené jehlice

V naší škole si děti vyrobily své jehlice a už na nich pletou jedna radost. Pro Vás budeme mít originál ručně vyřezávané ze švestkového či třešňového dřeva.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Ručně vyrobená hračka na míru pro Vaše dítě

Podle Vašeho přání Vám pošleme něco z naší dílny: látkový waldorfský skřítek Zvoneček, autorský zvířecí mazlík do postýlky, zbojnický prak a šátek nebo barevné rýžové pytlíčky (vhodné na házení, balanční hry, učení barev apod.).

Number of available rewards: 10/15

Reward unavailable

CZK 5003x vstup na waldorfský klub Elfíci

Přijďte za námi a za skřítkem Šalamounkem! Pravidelný klub probíhá jednou týdně a je pro maminky s dětmi 1-3 roky. Prostor pro básničky, písničky, pohyb i volnou hru a povídání. Elfíci jsou jednou z aktivit [URL="http:// www.salamounek.cz/akce/#elfici"]klubu Šalamounek[/URL]. Jako bonus Vám k této odměně pošleme i e-book ŠALAMOUKOVY ŘÍKANKY NA CELÝ ROK.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Jeden den pro Vaše dítě v Šalamounkově Dvorečku

Nechte Vaše dítě zažít, jak to u nás ve školce chodí :-)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Výklad karet

Hodinový osobní výklad podle tarotových karet od Markéty, průvodkyně z naší školky :-)

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

CZK 500Projížďka s Ivanem

Ivan je učitel a od září se na něj těšíme ve Svobodné škole. Má ale i pestrou sportovní minulost a na svém kontě medaili z MS (Melbourne 2004) a účast na olympiádách (2000 a 2004). Projeďte se s ním na kole! Cca 20 km v okolí Chotěboře, následovat může pak ještě společné posezení.

Number of available rewards: 1/5

Reward unavailable

CZK 600Dřevěný pastelkovník a sada záložek do knihy

Ručně vyráběný pastelkovník z kusu krásného dřeva, ideální na silné trojboké pastelky nebo voskovky. A k tomu 2 originální záložky do knihy - akvarel od dětí s autorským razítkem.

Number of available rewards: 1/3

Reward unavailable

CZK 600Nahřívací pohankový polštářek s bonusem

Ideální na zahřátí nohou po brodění potoka, procházce mokrou trávou nebo po stavění sněhového bunkru. Využijete ale i na zklidnění nafouknutého bříška malých miminek nebo na uvolnění ucpaných dutin na čele. K tomu Vám pošleme MALÝ ŠALAMOUNKŮV BALÍČEK - viz odměny výše.

Number of available rewards: 17/20

Reward unavailable

CZK 800Dřevěný pastelkovník a Malý Šalamounkův balíček

Ručně vyráběný pastelkovník z kusu krásného dřeva, ideální na silné trojboké pastelky nebo voskovky. K tomu Vám pošleme MALÝ ŠALAMOUNKŮV BALÍČEK - viz odměny výše.

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable

CZK 800Prohlídka na kozí farmě

Hodinová exkurze pro dvě osoby (nebo rodinu s dětmi) na farmě Kozí dvorek v Olešence u Přibyslavi s malou ochutnávkou. Seznámení s hospodářstvím, kontakt se zvířaty. [URL="https://www.kozidvorek.cz/"]www.kozidvorek.cz[/URL]

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

CZK 1,000Dvě hodiny na farmě s koníkem

Výjimečná příležitost, jak strávit čas s Leničkou (naše průvodkyně v Šalamounkově Dvorečku) a jejími koňmi přímo u nich na farmě v Hostovlicích (u Golčova Jeníkova). Podle věku dítěte (nebo počtu dětí) navrhne ideální program. Kromě toho, že se děti na koni projedou, zjistí také, jak se čistí, sedlá, čím se krmí, kde bydlí atd.

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

CZK 1,500Konzultace tréninku s Ivanem

Budoucí učitel ve Svobodné škole Chotěboř, vystudovaný trenér A třídy a bývalý olympionik v cyklistice s Vámi rozebere schéma a principy Vaší přípravy s ohledem k výkonnostním cílům. Opomenuta nebude ani psychologická a výživová složka přípravy, proběhne krátké fyziologické testování. Budete upozorněni na případné dysbalance, chyby a nedostatky a najdete společně možnosti ke zlepšení. Doba trvání 2 hodiny.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,000Dobrodružné přespání ve slaměném domečku

Domeček na Sychrově (u Golčova Jeníkova) postavili společně rodiče a děti v roce 2013 jako zázemí pro lesní školku. Od loňského roku funguje školka v Chotěboři. Slaměný domek s hliněnou omítkou využíváme na příměstské tábory. Romantické přespání ve spacáku tady můžete zkusit i Vy! Domeček se dá rychle vytopit i v zimě, hned vedle je přírodní jezírko, kořenová čistička, kadibudka a bydlí tu srnky :-)

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

CZK 2,000Den na kozí farmě

Jednodenní zážitkovo-pracovní pobyt na farmě pro jednu osobu. Prohlídka farmy, nakouknutí a zapojení se do denního provozu, kontakt se zvířaty. Oběd a svačina zajištěna. [URL="https://www.kozidvorek.cz/"]www.kozidvorek.cz[/URL]

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

CZK 2,000Dobrodružné přespání ve slaměném domečku II.

Přidáváme ještě několik kousků této lahůdky :-) Domeček na Sychrově (u Golčova Jeníkova) postavili společně rodiče a děti v roce 2013 jako zázemí pro lesní školku. Od loňského roku funguje školka v Chotěboři. Slaměný domek s hliněnou omítkou využíváme na příměstské tábory. Romantické přespání ve spacáku tady můžete zkusit i Vy! Domeček se dá rychle vytopit i v zimě, hned vedle je přírodní jezírko, kořenová čistička, kadibudka a bydlí tu srnky :-)

Number of available rewards: 5/6

Reward unavailable

CZK 2,500Netradiční narozeninová oslava pro Vaše dítě

Oslava narozenin s bubnováním na drumbeny nebo skřítky v Chotěboři. Podle věku dítěte, vašich preferencí a časových možností našich lektorů se domluvíme na konkrétním obsahu. Maximální počet dětí je 10, věkové rozmezí 3-7 let.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Hlasové nebo komunikační poradenství

Kromě toho, že Bára dělá plno práce pro Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, stíhá ještě řadu dalších věcí. Vám touto cestou nabízí osobní poradenství na téma: zlepšení komunikace s okolím (dítětem, nadřízeným, podřízeným…) nebo práce s hlasem a hlasovým projevem, popř. jiné, libovolné téma v délce 3 hodiny. Více o Báře [URL="http://www.barapolivkova.cz"]tady[/URL].

Number of available rewards: 1/3

Reward unavailable

CZK 5,000Víkend v Zastávce194

Jste odjinud, a přesto podporujete rozjezd chotěbořské školky a školy? Přijeďte se k nám podívat! Jako dík Vám zprostředkujeme přespání v nejstarším domě v Chotěboři, přímo na náměstí (pro nenáročné, ve vlastním spacáku) a přidáme tipy na výlety (údolí řeky Doubravy a Horní Mlýn chybět nebudou :-)) [URL="http://www.dobraspolecnost.org/projekty/zastavka194/"]ZASTÁVKA194[/URL]

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 6,000Návrh rodinné zahrady nebo firemního předprostoru

Snažíme se vést děti k tomu, aby poznaly přírodu v její přirozené podobě. A taková může být i Vaše zahrada s pomocí naší zahradní architektky. Studie a osazovací plán přírodní zahrady pro pozemek 400 m2 do vzdálenosti 50 km od Chotěboře.

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

CZK 7,000Účast na večírku s celým naším týmem

Na oslavu úspěšné kampaně na Startovači ho uspořádáme v Zastávce194 nebo pod širým nebem na Horním Mlýně. Jídlo, pití, muzika, svoboda a řeči o ní ;-).

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable

CZK 10,000VIP člen klubu Šalamounek

Roční vstup zdarma na všechny akce a kurzy a kroužky s volnou kapacitou. [URL="http://www.salamounek.cz/akce/"]ŠALAMOUNEK[/URL]

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000Koncert kapely Pilgrim Pimple

Dvě hodiny originální muziky pro Vás a Vaše známé. [URL="http://bandzone.cz/pilgrimpimple"]PILGRIM PIMPLE[/URL] V případě zájmu o konkrétní termín si nejdříve ověřte obsazenost na čísle 777664905 nebo e-mailem - bukajus@centrum.cz

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

CZK 10,000Koncert kapely Psychohlína

Dvě hodiny agro-punku pro Vás a Vaše známé. [URL="http://www.psychohlina.cz"]PSYCHOHLÍNA[/URL] V případě zájmu o konkrétní termín si nejdříve ověřte obsazenost na čísle 777664905 nebo e-mailem - bukajus@centrum.cz

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

CZK 20,000Šlágry v podání kapely Pilgrim Pimple

Šestihodinové živé vystoupení k tanci, vhodné pro firemní či narozeninové párty, svatby, plesy, pohřby. [URL="http://bandzone.cz/pilgrimpimple"]PILGRIM PIMPLE[/URL] V případě zájmu o konkrétní termín si nejdříve ověřte obsazenost na čísle 777664905 nebo e-mailem - bukajus@centrum.cz

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable