logotr.png

Knihovna Drog Ostatní

Výzkumný a vzdělávací institut zabývající se tématy spojenými s drogami. Kultivujeme racionalitu ve veřejné diskuzi o drogách.

ReachedCZK 0(0%)

0patrons
CZK 3,300Regulérní tvorba obsahu
Regulérní tvorba obsahu

Knihovna Drog bude zveřejňovat obsah více často a na regulérní bázi. David, zakladatel KD, bude mít pokrytou většinu svých měsíčních nákladů na stravování. To znamená, že se mu uvolní více času na tvorbu. Pří nákupu jídla také bude cítit vděčnost vůči svým podporovatelům :)

CZK 11,000Podrobnější průzkum českých drogových otázek
Podrobnější průzkum českých drogových otázek

Knihovna Drog začne dělat své vlastní výzkumy na území ČR více regulérně a podrobněji. Veřejným sdílením výsledků rozšíříme generaci znalosti o drogových otázkách českého lidu. Konkrétně se může jednat o cestování po Česku a sbírání dat skrze rozhovory a interakci s českými rodinami zasaženy problematickým užíváním drog nebo s českými terapeuty, vědci, aktivisty a politiky zabývající se drogovou tématikou. Po analýze takovýchto dat naše výsledky sdělíme veřejně. Pokud možno, chtěli bychom i některé výzkumy zpracovat do dokumentárních filmů. Abychom byli schopni drogové problémy naší společnosti adekvátně vyřešit, musíme si jich nejdříve být vědomi a co nejlépe je chápat.

CZK 33,000Systematické řešení českých drogových problémů
Systematické řešení českých drogových problémů

S touto částkou se Knihovna Drog bude moct dát do vývoje, implementace a podpory systematických řešení drogových otázek a problémů, kterými se obyvatelé Česka zabývají. Zde se tedy už nebude jednat o pouhé mluvení o problému, ale jeho přímé praktické řešení. Tato řešení budou postavena na porozumění, které nám vašimi příspěvky pomáháte kultivovat skrze vlastní a lokální výzkum (viz. Cíl 2). Řešení taktéž budou inspirována mezinárodním vědeckým poznáním a příklady ze světa, které jsou vědci označovány jako špičkové. Výběr konkrétních řešení, do kterých bude Knihovna Drog investovat čas a peníze, vždy projde důkladným a transparentním procesem rozhodování, do kterého bude zapojena i veřejnost (vy!). Tímto krokem kompletně naplňujeme vizi Václava Havla, ze které Knihovna Drog vychází - všestranně vzdělaný lid, který demokraticky a spravedlivě řeší své problémy.

Contribute monthly

project authorDavid

Rewards

CZK 50Podpora 50

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 100Podpora 100

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 250Podpora 250

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 500Podpora 500

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 900Podpora 900

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 1,500Podpora 1500

Díky Vám jsme schopni o to více se soustředit na naši práci! Vaší odměnou jsou naše Cíle.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly