Banner_startovac.jpg

Radostné čtení o neradostné současnosti Knihy

Podpořte vydání knihy "Když je všechno na cestě ke zkáze" od hvězdy současné francouzské teologie Fabrice Hadjadje. Předmluvu napsal Marek Orko Vácha.

Kniha je hotova!
6/11/2019

Kniha je hotova!

Kniha je na světě a v pondělí 10. června byla slavnostně představena v Brně.

Kniha Fabrice Hadjadje "Když je všechno na cestě ke zkáze" je na světě. Ještě jednou vám děkujeme za podporu! Vybralo se neuvěřitelných 95 tisíc od 236 lidí. Peníze, které jsme vybrali navíc, jsme nakonec po úvaze použili na kvalitnější obálku knihy – kdo už ji měl v ruce, jistě ví, o čem je řeč :) Už ale přemýšlíme o dalším vhodném Hadjadjově titulu pro český překlad...

V pondělí 10. června byla kniha slavnostně představena v Brně, spolu s novinkou z nakladatelství Barrister & Principal (Thomas Merton: Nová semena kontemplace). Sešlo se celkem asi 60 lidí. 

Knihu Fabrice Hadjadje představil autor předmluvy Marek Orko Vácha, Mertonovo dílo zase uvedl historik Jiří Hanuš. Ukázky z obou knih přečetl redaktor CDK Jan Vybíral. O hudební doprovod celého večera se postaral kytarista a skladatel Martin Kostaš.

K dobré atmosféře celého podvečera přispělo také víno z Vinných sklepů Maršovice. Ještě během tohoto týdne začneme rozesílat odměny těm, kdo neměli příležitost si je vyzvednout na této akci.

S díky a pozdravy

redakce CDK  

Slavnostní křest knihy
4/22/2019

Slavnostní křest knihy

Srdečně vás zdravíme ve velikonočním týdnu a posíláme informaci o slavnostním představení nové Hadjadjovy knihy, kterou jste podpořili.

Poznamenejte si do svého diáře: Slavnostní křest knihy "Když je všechno na cestě ke zkáze" se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 18.00 v prostorách sboru ČCE na Opletalově 6 v Brně. Knihu představí Marek Orko Vácha a vy budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do knihy jako první. Na této akci si totiž budete moci vyzvednout svou odměnu – knihu "Když je všechno na cestě ke zkáze" – dřív, než tento titul půjde na pulty knihkupců. K dispozici bude rovněž kniha "Jak dnes mluvit o Bohu?" pro ty, kdo si vybrali odměnu Férovka double. Těšíme se na vás na Opletalce!

 

Přejeme vám radostné Velikonoce
4/15/2019

Přejeme vám radostné Velikonoce

Milí přátelé, náš projekt podpořilo už více než 200 lidí. Děkujeme! Přejeme vám všem radostné prožití Velikonoc a přinášíme další ukázku z chystané knihy, která se k nadcházejícím svátkům hodí.

 

A proto je tento svět, který se považuje za bezježíšský, světem, kde se Ježíš chce vtělit prostřednictvím každého z nás, jako do nějakého „lidstva na druhou“. Hodně bylo řečeno o „sekularizaci“. Ovšem ve skutečnosti z křesťanského hlediska zažíváme vrcholnou „desekularizaci“. To v dřívějších dobách bylo křesťanství sekularizované. Křesťanstvo si vedlo tak, že křesťanství zredukovalo na světskou instituci. V kněžském stavu se dělala kariéra. Dostávaly se prebendy. Z obchodování s odpustky se stavěly baziliky. Farář patřil k honoraci a poustevnice mohla vést živnost. Zkrátka věřilo se, že s nějakým tím dobrým slovem a pár zbožnými skutky navenek jste za vodou. 

     Díky Bohu je tato doba pryč. Celkem vzato nebyla horší než ta naše, ale nebyla ani lepší. Křesťan ví, že nebyl žádný zlatý věk. Ví, že ve stejné době, kdy Slovo učiněné tělem bylo zde na zemi, jsme mu dokázali do tváře spílat a ukřižovat jej. A křesťan ví i to, že doba, ve které se nachází, je pro něj ta nejlepší, protože právě tehdy má vydat svědectví. 

     Na tomto bezježíšském světě je nejúžasnější, že už nám nedovolí spokojit se s pěknými kázáníčky a drobnou zbožností, jako tomu bylo za křesťanských časů – tento svět po nás vyžaduje svědectví bez výjimek, svědectví lásky až na smrt a takovou pravdu, která ovládá duši i tělo. Tento svět po nás chce, abychom pro své bližní byli dalšími kristy. Modernita je náš spojenec, postmodernita není překážkou. Čím více je svět bez Ježíše, tím více je to svět, kde se má naplnit vtělení. Čím více je světem hříšníků, tím spíše má být světem vykoupení.  

     Fabrice Hadjadj

Máme splněno, ale pokračujeme dál!
4/7/2019

Máme splněno, ale pokračujeme dál!

Díky vám se podařilo dát dohromady celých 100 % cílové částky. Děkujeme! Do konce sbírky ale zbývají ještě tři týdny, a proto jsme si určili další metu :)

 

Máme pro vás nabídku: Pojďme pokračovat ve sbírce, a pokud se podaří vybrat celkem 100 tisíc, koupíme autorská práva k další Hadjadjově knize a příští rok ji vydáme. A budete to vy, kdo rozhodne, který z Hadjadjových titulů vydáme. Spolu s Markem Orko Váchou a překladatelkou Pavlou Doležalovou vybereme tři nejzajímavější knížky a vy v anketě rozhodnete, kterou z nich přeložíme a vydáme.

Zajímavé? Pojďme do toho. Dejte o naší sbírce vědět svým přátelům!

P. S. Přidali jsme novou odměnu pro sponzory – třeba zaujme mecenáše nebo firmy, které rády spojí své jméno s touto knihou.

 

 

Ukázka z knihy
4/1/2019

Ukázka z knihy

Podívejte se do chystané Hadjadjovy knihy ještě dřív, než půjde do tiskárny :)

 

Moc děkujeme za vaši dosavadní podporu! Sbírka pomalu míří k cíli a my v CDK jsme přesvědčeni, že do cíle úspěšně dorazí. Proto také finišujeme s přípravou knihy do tisku. Obrázek o tom, jak jsme s knihou daleko, si můžete udělat z malé ukázky, která je dostupná zde:

https://www.cdk.cz/sites/default/files/hadjadj_ukazka.pdf

 

Budeme rádi, pokud o našem projektu dáte vědět svým přátelům – koneckonců tato sbírka na Startovači nabízí nejvýhodnější způsob, jak se k Hadjadjově novince (a nejen k ní) dostat. Díky za sdílení!

 

 

 

  

Fabrice Hadjadj oslovuje
3/26/2019

Fabrice Hadjadj oslovuje

Náš záměr vydat knížku "Když je všechno na cestě ke zkáze" se setkává s velkým ohlasem. Jsme moc rádi za všechny formy podpory: příspěvek do sbírky, sdílení informace o tomto projektu, povzbudivý email či post...

   

Co napsali o díle Fabrice Hadjadje známí čeští teologové?

Fabrice Hadjadj – to je vždycky hostina pro čtenáře, inteligentní humor, osvěžující přirovnání, životní moudrost bez patosu a odzbrojující sebeironie. – Pavel Hošek   

Fabrice Hadjadj dokáže čtivým způsobem nabídnout podnětné odpovědi na palčivé otázky křesťanů i duchovně hledajících lidí naší doby. – Tomáš Halík   

Hluboké, vtipné a pronikavé Hadjadjovy myšlenky volně tančí na řádcích a nechávají čtenáře, ať z nich tká své další úvahy.  – Marek Orko Vácha   

Fabrice Hadjadj je myslitel, který se přes obtížná současná sociální, politická a kulturní témata dostává k Bohu a k teologickému uchopení světa. – Ivana Noble   

Fabrice Hadjadj vyniká svěžím stylem a mistrovstvím vtipných a přesvědčivých paradoxů. Často je prudší než mistr paradoxů Chesterton. – Luboš Kropáček   

 

 

 

Jsme za půlkou!
3/25/2019

Jsme za půlkou!

Milí přátelé, díky vaší velkorysosti se během prvního týdne sbírky podařilo vybrat víc než polovinu cílové částky. Moc děkujeme! Druhá polovina bude určitě náročnější, ale věříme, že s vaší pomocí to zvládneme. Dejte prosím o této akci na Startovači vědět svým přátelům a známým – těm, kterým by Hadjadjova knížka mohla udělat radost. Jako poděkování vám přinášíme rozhovor s překladatelkou Pavlou Doležalovou z Filozofické fakulty MU v Brně, která převedla do češtiny Hadjadjovy knihy Jak dnes mluvit o Bohu? a Když je všechno na cestě ke zkáze. Vaše CDK

 

Rozhovor s Pavlou Doležalovou o překládání Fabrice Hadjadje

Fabrice Hadjadj píše jedinečným stylem, který obsahuje spoustu nečekaných přirovnání, vtipných paradoxů a rozmanitých odkazů k literárním či filosofickým dílům. Jak se ti takové texty překládají?

 Nakonec dobře, protože můžu zapojit jazykovou obrazotvornost, a to je na překládání zajímavé. Ale zezačátku si při čtení říkám, co si to zase vymyslel za obraty, a trošku se s ním hádám. Moc rád totiž používá výrazy, které ve francouzštině znamenají několik věcí najednou a v jiných jazycích už ne, a přitom to, co pak říká, platí pro každou z těch věcí, takže se nedá žádný význam vynechat. A vždycky mě přiměje přečíst řadu dalších textů, ze kterých cituje.

Jako čtenář jsem vždy oceňoval pokoru a sebeironii, s nimiž Hadjadj vystupuje. Přijde mi, že je to u francouzských autorů – i těch náboženských – neobvyklé, nebo se mýlím?

 Hadjadj se vyjadřuje velice promyšleně a ví, že s humorem a případně i ironií jsou závažné myšlenky lépe přijatelné, a zároveň asi bude, jak říkáš, pokorný nebo vnitřně srovnaný člověk, takže se nevynechává a nešetří, když něco kritizuje. A to, když předem upozorňuje posluchače, že o tak vysokém tématu lze mluvit pouze koktavě a nedokonale, asi myslí upřímně – obvyklejší bývá, že se o důležitém tématu musí pojednávat s odpovídající důležitostí.

V čem se nová knížka Když je všechno na cestě ke zkáze odlišuje od prvního česky vydaného překladu Jak dnes mluvit o Bohu?

 Jak dnes mluvit o Bohu? je podle autora evangelizační anti-pomůcka, takže se tu skutečně většinou rozebírá, jak mluvit, zatímco v této nejde o to, jak mluvit, ale jakými lidmi být. A pokud jde o styl, oba texty jsou původně přednášky, takže jsou tu slovní hříčky a přirovnání, kterými posluchače trošku provokuje, aby v sále neusnuli, takže pak nevíš, jak vyznějí na papíře…

Čím tě nová kniha zaujala?

 Tím, jak se dívá i na ty nejsoučasnější situace očima člověka, který má víru jak biblické postavy. A k tomu s velkým vtipem – odstavce o nebezpečí virtuality, ovšem spíš té „taťkovské“, jsou velice osvěžující, stejně jako krátká sci-fi o high-tech evangelizaci.  

Rozhovor připravil Jan Vybíral, redakce CDK

 

ReachedCZK 95,239(127%)

127%
CZK 75,000requested
232contributors
Contribute

Rewards

CZK 200Férovka

Líbí se vám náš nápad, ale nechcete nás přeplácet? Přispějte nám 200 Kč a dostanete přesně to, co očekáváte – podpořenou knihu s osobním poděkováním. A proč férovka? Protože v běžné prodejní síti bude kniha o 50 Kč dražší.

Expected delivery of the reward: June 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 350Férovka double

Zaujal vás Fabrice Hadjadj? Za příspěvek ve výši 350 Kč obdržíte podpořenou knihu s osobním poděkováním a k tomu ještě Hadjadjovu první česky vydanou knihu [URL="https://www.cdk.cz/knihy/spiritualita/jak-dnes-mluvit-o-bohu"]Jak dnes mluvit o Bohu?[/URL]

Expected delivery of the reward: June 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Férovka PLUS

Jste vášnivými čtenáři a férovka vám nestačí? Za příspěvek ve výši 500 Kč obdržíte podpořenou knihu s osobním poděkováním a poukaz ve výši 350 Kč na nákup v našem [URL=" https://www.cdk.cz/knihy "]e-shopu[/URL].

Expected delivery of the reward: June 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 700Férovka s Kontexty

Nejférovější férovka v naší nabídce. Za pouhých 700 Kč získáte podpořenou knihu s osobním poděkováním a roční předplatné exkluzivního časopisu [URL="https://www.cdk.cz/casopisy/kontexty"]Kontexty[/URL] s přístupem ke kompletnímu elektronickému archivu k tomu.

Expected delivery of the reward: June 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,500Vydavatelský full house

Nemůžete se udržet a chcete se plácnout přes kapsu? 1 500 Kč vám otevře cestu k podpořené knize s osobním poděkováním, k ročnímu předplatnému exkluzivního časopisu [URL="https://www.cdk.cz/casopisy/kontexty"]Kontexty[/URL] (samozřejmě s přístupem ke kompletnímu elektronickému archivu) a v neposlední řadě také k poukazu ve výši 900 Kč na nákup v našem [URL="https://www.cdk.cz/knihy"]e-shopu[/URL].

Expected delivery of the reward: June 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Certifikovaný dobrý pocit

Pokud se rozhodnete přispět na náš projekt 3 000 Kč, uděláte nám nesmírnou radost! A proto si zasloužíte mimořádnou odměnu: certifikovaný dobrý pocit s VIP pozvánkou na křest, kde vám slavnostně předáme podpořenou knihu a ještě něco navíc. Necháte se překvapit?

Expected delivery of the reward: June 2019

Number of available rewards: 24/25

Reward unavailable

CZK 10,000Pro sponzory

Rádi bychom dali příležitost také vám, sponzorům, kteří oceníte, že vaše jméno (v případě firem nebo institucí i vaše logo) bude uvedeno v knize spolu s poděkováním. Také pro vás máme připravenu VIP pozvánku na křest knihy, kde vám knihu osobně a s vděčností předáme.

Expected delivery of the reward: June 2019

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable