C4YLzbrWQAAgI5I.jpg

Ateisté ČR - webový portál Ostatní

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Již 3. 10. 2023 veřejně představíme knihu Svět ve stínu démonů od Carla Sagana
10/2/2023

Již 3. 10. 2023 veřejně představíme knihu Svět ve stínu démonů od Carla Sagana

Přijďte v úterý 3. 10 v 18 hodin do pražského Planetária! I když je Planetárium jinak pro veřejnost zavřené z důvodu rekonstrukce, bude kinosál rezervován pro naši akci.

Knihu Carla Sagana: Svět ve stínu démonů vydal spolek Ateisté ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha. České vydání této knihy už dlouho chybělo nejen ateistům, ale i skeptikům a vlastně všem, kteří se pokoušejí pochopit svět a posuzovat informace, kterými jsou zahrnováni.
Carl Sagan zde shrnul svou představu vědeckého skepticismu (tento pojem poprvé použil v románu Kontakt) a dal tak tuto metodu k užívání široké veřejnosti.
I když dnes lze mít k některým částem knihy oprávněné připomínky, jako celek zůstává bodem od kterého se odvíjejí postoje moderních ateistů i skeptických hnutí.
Sagan komentuje naši historii a kulturu, zkoumá a s podloženými fakty vyvrací klamy z dob minulých jako je čarodějnictví, léčení vírou, démoni i UFO. Přes to všechno se v dnešním takzvaném věku informací až znepokojivě daří pseudovědám s příběhy o mimozemských únosech, vyvolávání zemřelých a společných halucinacích, které si vyžadují pozornost a respekt. Jak Sagan jasně a výmluvně dokazuje, zpěv Sirén nerozumu není jen nesprávnou odbočkou naší společnosti, ale nebezpečný pád do temnoty, která může ohrozit naše základní svobody.

Na místě bude kniha v prodeji, ale pokud se nemůžete zúčastnit, lze ji objednat i na stránkách nakladatelství Epocha.

https://www.epocha.cz/kniha/carl-sagan-svet-ve-stinu-demonu-prvni-vydani-vazana-s-prebalem/?fbclid=IwAR3Q_K_lTzqt5cMCTdhue8YOkZNpT_XXxWWgCQQfme8354-e_LujDMhUHCY

Napsali jsme prezidentovi
3/20/2023

Napsali jsme prezidentovi

Ano, je to tak, a vy se můžete připojit!

Otevřený dopis prezidentovi Petru Pavlovi ohledně podpory Pochodů pro život

(níže odkaz, kde můžete dopis podepsat i vy)

Vážený pane prezidente Pavle,

my, občané této republiky se připojujeme k dopisu inicovanému spolkem Ateisté ČR z.s.

Tímto Vás žádáme, abyste nenásledoval příkladu svého předchůdce, který pravidelně zaštiťoval Pochod pro život (případně nazývaný i Pochod pro rodinu a život či Národní pochod pro život). Tento pochod je pořádán skrytě radikálně náboženskou, antiaborcionistickou a homofobní organizací Hnutí pro život.

Ačkoli nechceme upírat ani takovýmto organizacím právo pořádat své akce, pokud se nedostanou do konfliktu se zákonem, jsme velmi znepokojeni vždy, když dostávají přímou podporu od institucí a zástupců sekulárního státu, kterým by Česká republika měla být.

Upřímně Vás tedy žádáme, abyste v této tradici nepokračoval.

Ostatně jsme přesvědčeni, že by taková záštita byla v rozporu s Vašimi dosud deklarovanými postoji.

S pozdravem,

Petr Tomek – předseda spolku Ateisté ČR z.s.

Lenka „Jelena“ Příplatová – biolog, člen spolků Ateisté ČR z.s.

Claire Kroulík Klingenberg – prezidentka Evropské rady skeptických organizací

Radek Žemlička - vědecký pracovník a popularizátor

Dan Přibáň – cestovatel

Leoš Kyša – spisovatel, popularizátor vědy

Andrej Ruščák MA LL.M. – publicista

Možnost připojit své jméno k dopisu:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_prezidentovi_petru_pavlovi_ohledn_podpory_pochod_pro_ivot

Svět ve stínu démonů pro naše podporovatele
1/19/2023

Svět ve stínu démonů pro naše podporovatele

I když už máme všichni pocit, že příprava k vydání Saganovy knihy Svět ve stínu démonů, trvá jako stavba Cheopsovy pyramidy, datum vydání se stále přibližuje. A s ním přichází i jedno příjemné překvapení pro naše podporovatele.

S vydáním totiž získáme také určitý počet knih, které můžeme použít pro vlastní propagaci.

Rozhodli jsme se, že část z nich věnujeme podporovatelům v kategorii Volnomyšlenkář a Myslitel.

Nejsou zadarmo, zasloužili jste si je plným právem. Bez takových, jako jste vy, by totiž česká verze této knihy vůbec vzniknout nemohla.

Děkujeme!

Svět ve stínu démonů od Carla Sagana a Ann Druyan se přiblížil vydání!
6/21/2022

Svět ve stínu démonů od Carla Sagana a Ann Druyan se přiblížil vydání!

Dobré zprávy,! Ano, máme dobré zprávy! Skrytá část naší práce může konečně vyjít na světlo, protože nakladatelství Epocha, s nímž jsme se dohodli na vydání, zařadilo knihu Carla Sagana a Ann Druyan : Svět ve stínu démonů – věda jako svíčka v temnotě do svého edičního plánu.

Byla to několik let dlouhá doba jednání o autorských právech, dlouhá práce na překladu a nakonec i jednání s nakladatelstvím, ale teď už se zdá, že všechno spěje ke zdárnému finále.

Proč jsme zvolili právě tuto knihu? Svět ve stínu démonů je Saganovým manifestem vědeckého skepticismu navazující v nejlepší tradici na agnosticismus Thomase Huxleyho. Je to nesmiřitelná cesta za pravdou, bez ohledu na lidská přání a obavy. Je to ale zároveň kniha přístupná obyčejnému čtenáři, jak se sluší a patří na nejslavnějšího vědeckého popularizátora.

Rozhodli jsme se pro ni, protože si myslíme, že ji naše společnost, naše skeptické hnutí a především naši ateisté potřebují nejvíce.

Vracíme se k práci
3/29/2022

Vracíme se k práci

Náš spolek pokračuje v přípravě publikační činnosti a po krátkém "opaření" mezinárodní politickou situací se v brzké době pustíme opět do práce.

Máme v plánu se zaměřit především na mediální rady, protože působení našich médií v oblasti informování o náboženství a ateismu je stále skutečně ostudné.

Naší snahou jako ateistů tedy bude především nebýt pro média přehlédnutelní.

Zároveň se omlouváme za ještě stále nedoručené odměny z loňského roku. Máme fatální zpoždění v návrzích triček, ale nezapomněli jsme!

První výsledky sčítání lidu
1/17/2022

První výsledky sčítání lidu

Dalo by se číci, že naše snaha měla úspěch, ale jsou tu důvody, pro které by byly oslavy poněkud přehnané.

Sčítání ukázalo, že strach přiznat barvu měli skutečně především ateisté. Přesto kolonku "bez náboženské víry" (což je ovšem jinak poměrně výstižná definice ateismu) zaškrtlo 5 027 141 lidí, což je sice o 1 423 046 více, než v roce 2011 ale zároveň o 1 012 856 lidí méně, než v roce 2001.

Věřících sice také zdánlivě přibylo - celkem 165 534 - ale jde o  věřící bez příslušnosti, protože všechny velké církve v tomto desetiletí ztrácely.

Nejvíce ze všech ztratila římskokatolická církev - 341 444 věřících. To je přibližně 93 věřících denně. V současné době je u nás 741 019 římských katolíků a zdá se, že je to skutečně jejich definitivní odchod ze slávy.

V naprostém protikladu proti tomu jeale současná politická situace, protože máme pravděpodobně nejkatoličtější polistopadovou vládu.

To vše si jistě zaslouží delší zamyšlení, než kolik ho může dostat zde.

 

Přání k Novému roku a omluva
12/29/2021

Přání k Novému roku a omluva

Musíme to říct hned na začátku: Promiňte. Ano nestihli jsme letos rozeslat odměny z kampaně a víme že to už ani nestihneme. Budeme se to snažit samozřejmě napravit co nejdříve. Jak můžete vidět, odznaky jsou již pro vás vyrobené. Začneme je rozesílat, jakmile se nám podaří doplnit i trička.

Námět na placku za rok 2021 jsme volili jako vzpomínku na naše předchůdce - hnutí Volná myšlenka -  které působilo na našem území od roku 1904 do nacistické okupace. (Jeho nástupce Svaz občanů bez vyznání byl za dramatických okolností roku 1952 rozpuštěn komunisty.)

Naše Volná myšlenka nebyla zcela osamocenou organizací, spíš naopak. Patřila k celosvětovému volnomyšlenkářskému hnutí, které si za svůj symbol zvolilo macešku (ve francouzštíně pensée - doslova myšlenka).

Češké hnutí si jako symbol vybralo divokou violku vonnou. Stejně tak ale bylo běžné používat na odznacích a v symbolech i modrou macešku. A maceška se dostala i na logo nakladatelství Volné myšlenky.

Přejeme vám všem šťastný Nový rok 2022.

10/21/2021

Dobrá zpráva

Ano, v téhle době očekávaných lockdownů máme pro vás dobrou zprávu. Spolkový rejstřík zaregistroval náš nový název a sídlo.

Oficiální název spolku je tedy konečně Ateisté ČR, z.s.. Můžeme začít uzavírat dlouhodobější  smlouvy bez vidiny pozdějších lapálií. Chceme především navázat spolupráci s nakladatelstvími, protože jedním z našich cílů je šíření osvěty v oblasti ateismu, náboženství, skepticismu, sekularismu a humanismu.

Konec katolického seznamu zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum
6/14/2021

Konec katolického seznamu zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum

S 2. vatikánským koncilem (1962 až 1965) přišlo do římskokatolické církve mnoho změn, ktéré bychom čekali spíše o několik století dříve. "Kladivo modernity" přinutilo církevní představitele reagovat na výzvy doby a konečně se vzdát biblického literalismu. V důdsledku nakonec padl i seznam zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum, který dusil vzdělání v zemích s převahou katolických věřících od roku 1559.

Den kdy skutečně Index Librorum Prohibitorum pozbyl platnosti přišel ale až rok po koncilu - 14. června roku 1966.

Tento den si také připomínáme v našem Sekulárním kalendáři.

Římskokatolická církev se často chlubí úrovní svého vzdělání nebo přímo zachopváváním vzdělanosti po dlouhá staletí, kdy si užívala velmi světské moci. Dokonce na tom, kolik provozuje škol staví v současnosti svou image.

Právě proto bychom měli připomínat, že v době, kdy Američané a Sověti bojovali o to, kdo první přistane na Měsíci, římskokatolická církev začínala uvažovat o tom, že není úplně vhodné pro vlastní reprezentaci vést seznam cenzurovaných knih, které však samozřejmě nabízela každá dobrá knihovna (jako například všechna díla Davida Humea nebo Thomase Hobbese).

Viz též heslo na anglické Wikipedii

Obrázek: Lída Aegeri Holubová

Příliš pro-life politika
2/18/2021

Příliš pro-life politika

Na stránkách máme dva nové články, které se oba týkají boje katolíků proti interrupcím.

První z nich  od Claire Kroulik-Klingenberg se jmenuje Správně se pojmenovat? To je oč tu běží je, jak napovídá název, především o organizacích, které klamou názvem. Smutné je, že jim pak naši politici i novináři jdou příliš často "na ruku".

Druhý článek se týká prohlášení ministra zdravotnictví Blatného k možnosti provádět u nás Polkám interrupce z důvodu závažného poškození plodu, které nová polská právní úprava již neumožňuje.

Asi nebude ani pro vás příliš spoiler, že považujeme za skandální odvolávát se na paragraf, ve kterém je ještě zmíněna Česká socialistická republika.

Odmítáme stanovisko ministra Jana Blatného k interrupcím pro polské ženy!

Prosím, nezapomínejte ani na náš crowdfundingový projekt!

Umožňujete nám dělat to, co děláme!

Nejdůležitější úkol roku 2021 - sčítání lidu
1/2/2021

Nejdůležitější úkol roku 2021 - sčítání lidu

Rok 2020 opouštíme se zvláštním smutkem, protože víme, že všechny strasti toho roku nepominou jen díky kalendářnímu datu. Jeden z nejdůležitějších úkolů ale máme před sebou.

O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začne nové sčítání lidu. V případě našeho ČSÚ je ale maximální snaha po zatemnění otázky vyznání. Poměrně dlouho bylo dokonce oficiálním stanoviskem, že otázka na vyznání nebude vůbec součástí dotazníku.*

Pokusme se trochu vysvětlit, proč je tak důležité uvést "bez vyznání" a nestačí otázku prostě jen nevyplnit.

Impuls k vynechání otázky po konfesi při sčítání lidu roku 2021 vyšel pravděpodobně z církevních kruhů. Nemůžeme tuto domněnku dostatečně podpořit důkazy, ale jen jedna církev u nás dokázala v desetiletí 2001 - 2011 ztrácet průměrně 454 věřících za den.

Nelze sice předpokládat, že by římskokatolické církvi ubývali věřící stejným tempem nadále, protože pak by v době sčítání 2021 byla půl milionu věřících v mínusu. Pravděpodobně ani tak ale nečeká církevní představitele žádná radostná zpráva.

Klesající popularita římskokatolické církve je ve značném rozporu s jejím vlivem na zákony, politiku a média. Pokud zůstane při sčítání vysoký počet lidí, kteří nechají otázku po konfesi nezodpovězenou, bude stále prostor pro velmi volný výklad dat. Jak se to ostatně nyní děje.

Každý má jistě právo si myslet, že vyznání je jeho osobní věc, do které státu nic není, jenže státní aparát se bude chovat podle předpokladu, který mu vyplyne z dat.

Jako nevěřící bychom měli udělat všechno pro to, aby bylo vidět, jak je skutečně náboženství u nás slabé a že nemá ani z důvodu demografického zastoupení žádné právo na speciální výhody ani na to být arbitrem morálky.

Proto vás letos žádáme:

Ateisti! Zaškrtněte při sčítání políčko "bez vyznání".

*) Vinu za tento krok se přitom úřad snažil hodit na rytíře Jedi. K této filmové konfesi se totiž přihlásilo 15 070 obyvatel, což je zhruba 13x více, než kolik se přihlásilo lidí k židovské víře, 1,8x více než kolik se přihlásilo k slezská evangelické církvi  a o 2000 lidí více, než kolik se přihlásilo je svědkům Jehovovým.

Nestihli jste to?
11/23/2020

Nestihli jste to?

Chybí vám sekulární kalendář na rok 2021? Utekla vám kampaň? Neměli jste právě peníze? Čekali jste na poslední chvíli? Nevadí, kalendáře jsou na světě a můžete si je objednat jako jednorázové odměny v naší stálé kampani.

Uděláme vše pro to, abyste kalendář obdrželi ještě před Vánoci.

Zakoupit můžete zde.

Konečně trička!
10/15/2020

Konečně trička!

Za to zpoždění si sypeme popel na hlavu, ale bylo to pro dobro věci!

Ano prostě se nám to rozesílání odměn letos nějak táhne. A ne, nemůže za to firma Jellyfish, co nám ta trička potiskuje. Tu bychom naopak měli do nebe velebit.

Prostě jsme měli motiv na tričko a velké zpoždění. Vyžádali jsme si od startérů chybějící údaje a chystali se všechno napravit, kdy tu se nabídla možnost dát na trička mnohem hezčí grafiku. Jenže...

Ano, jenže to znamenalo na ní trochu počkat. Grafika byla trochu barevnější a tím byl tisk trochu náročnější. No prostě všechno trvalo mnohem déle.

Teď máme konečně všechna trička u sebe a začínáme rozesílat. Vyplatilo se to? Co myslíte?

PS: Autorem motivu potisku je Jelena.

PPS: Nezapomeňte také na náš druhý projekt. Víte že se snažíme vydat Sekulární kalendář na rok 2021?

Budeme na Prague Pride 2020 i u sloupu
7/28/2020

Budeme na Prague Pride 2020 i u sloupu

Ano, nadcházející měsíc se budou dít věci a my budeme u toho.

Nejprve vám ale dlužíme malou sbírku omluv a vysvětlení. Tento koronavirový rok nás tak nějak zabednil v domácnostech a notně zhoršil naši spolehlivost ve věci výroby a rozesílání odměn. Nešlo přitom ani tak o to, že bychom nebyli schopní rozesílat, jako spíš že jsme se nebyli schopni sejít probrat návrhy a nechat někomu namalovat letošní motivy.

Tedy vězte milí dárci, že jsme na vás nezapomněli.

A teď k těm dalším věcem, na které už jistě netrpělivě čekáte.

V první řadě je tu Prague Pride 2020

Poprvé to bude v pondělí, kdy bude přednášet Petr Tomek od 18 hodin v Pride Life, Život90, Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 286, Praha 1:

Co (také) víme o coming outu

Co to je coming out? Proč je potřeba? Jaké skupiny lidí procházejí coming outem? Mohou například ateisté mluvit o coming outu? Kolik má stupňů? V čem pomůže a v čem zklame? Tento příspěvek do festivalového programu je více „technický“. Měl by vám pomoci pochopit některé paradoxní postoje a reakce lidí, kteří by s vámi měli být „na stejné lodi“.

Asi vám to může připadat trochu troufalé, protože Prague Pride je vlastně v něčem jeden takový velký coming out. Jenže celý problém je mnohem zajímavější. Ateisté jsou totiž druhou skupinou, která po mimo G-L scény používá toto slovní spojení nejčastěji a podobnosti nejsou jen povrchní, jak by mohli dosvědčit ti, kdo si "dali" coming out na oba způsoby.

Podruhé bude v úterý přednášet Jelena na témže místě a také od 18 hodin:

Queer Science

Přednáška na vybraná témata z výzkumu queer témat. Loni jsme si povídali o evolučním původu homosexuality a LGBTQ párech v roli rodičů. Tím ale výzkumy týkající se osob s menšinovou orientací či genderem rozhodně nekončí. V letošní přednášce se podíváme na výběr z nejzajímavějších výzkumů, které se v posledních letech v této oblasti udály. Dojde na vážná témata, jakými jsou třeba přenos pohlavních chorob či diskriminace, ale ohlédneme se i za bitvami už vyhranými či za několika vzácnějšími případy, kdy se do vědy vloudil humor.

Tahle přednáška trochu navazuje na tu loňskou, ale bez její znalosti se obejdete. Na druhou stranu si ji ale můžete také pustit, pokud máte dojem, že by vám její znalost mohla chybět a to zde.

A konečně je tady i trochu místa na zmínku o oné katolické akci u Váňova sloupu, která se má konat 15. 8. za celebrování našeho "oblíbeného" kardinála Dominika Duky. V tuto chvíli neplánujeme vysloveně protidemonstraci. Nicméně pokusíme se připravit materiály na transparenty, které bude stačit jen vytisknout.

 

Zachraňme Mubaraka Balu!
6/29/2020

Zachraňme Mubaraka Balu!

V Nigérii hrozí trest smrti za rouhání předsedovi tamních humanistů. Pomoci můžete i vy!

Nedávno jsme na stránkách Ateisté ČR informovali o případu Mubaraka Baly. Mezitím organizace Amnesty International vytvořila petici za jeho osvobození.

Podepsat ji můžete zde:

Amnesty International: Obvinili ho z rouhání, hrozí mu trest smrti. Pomůžete?

Odkaz na náš článek:
Jan Werner: V Nigérii byl kvůli rouhání zatčen Mubarak Bala, předseda tamních humanistů

 

Ke stažení...
5/14/2020

Ke stažení...

Na stránce OSACR.cz přibyla nová rubrika. Jak název napovídá, najdete na ní materiály ke stažení.

Kniha Ateista vyšla díky kampani zde na Startovači v roce 2014 ve velmi omezeném počtu, nicméně s příslibem, že bude později uvolněna v elektronické podobě verze pro čtečky.

Kromě ní najdete na stránce Ke stažení i offline verzi článků z roku 2018 (další budeme přidávat postupně), podklady pro výrobu roll-upu Vědecký skepticismus a Tahák kritického myšlení

Hlava 22 - koronténa
4/13/2020

Hlava 22 - koronténa

Když vypukla koronavirová karanténa, přizpůsobili jsme se. Některé věci jsme však přece jen nečekali.

Naučili jsme se nejen nosit roušky, ale také dělat videokonference a nahrávat podcasty online.
Mimochodem máme nový rozhovor s předsedou spolku Sisyfos - Jaromírem Šrámkem.

Obrázek je z akce Hromadné předávkování homeopatiky 2019, kterou Facebook vyhodnotil jako pokus o hromadnou sebevraždu.

Inu některé věci byly těžké už před karanténou...

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the anchor.fm website?

Vydali jsme také rozhovor s ex-jehovistou Mílou, který doporučujeme, protože co je bezprostřednější, než osobní zkušenost.

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the anchor.fm website?

No a teď k té omluvě a vysvětlení. Ano, víme, že ti, kdo si objednali naše kalendáře ve výprodeji je zatím nemají. Ještě chvíli je asi neodešleme, protože ačkoli o otevření papírnictví mluví vláda někdy od 4. dubna, tak jsou pořád zavřená.

To máte tak: Zavřená papírnictví pochopila Česká pošta tak, že zavřela i své obchůdky s materiálem jako jsou obálky, bublinové fólie a známky (losy se samozřejmě na přepážkách stále prodávají). Tyhle věci sice stále můžete koupit na přepážce ale obálky jen do velikosti W9. Nevíme, kdo rozhodl o tom, že obálku W10, kterou většina lidí nepoužívá k ničemu jinému než právě k zasílání kalendářů, mají mít ne na poště ale v papírnictví. Ano v těch papírnictvích, která jsou stále zavřená.

Protože nechat si poslat tři obálky poštou abychom v nich mohli sami něco odeslat nám připadá na hlavu, vyhlížíme otevření papírnictví a vás prosíme ještě o trochu trpělivosti.

 

S prezidentkou evropských skeptických organizací na Bezbožné vysílačce
3/11/2020

S prezidentkou evropských skeptických organizací na Bezbožné vysílačce

Claire Kroulik-Klingenberg je prezidentka evropských skeptických organizací. Před časem napsala poměrně kritický článek o kampani Nesoudíme, pomáháme. Proto je hlavním tématem protipotratové hnutí, ale dojde i na jiné věci.

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the anchor.fm website?


1. část: Proč by neměl prezident Zeman, a vlastně ani žádný slušný politik, poskytovat záštitu Pochodu pro život (též zvanému Národní pochod pro život a rodinu)?

2. Část: Co už "dokázalo" protipotratové hnutí v USA? Proč už není USA pro ženy "ostrovem svobody"? Co vám v ČT o USA neřekli?

3. Část: O životě, nutnosti i paradoxech feminismu a jak to spolu všechno souvisí.

S Claire Kroulik-Klingenberg o Hnutí Pro život, prezidentských záštitách a mnohém dalším

Stream Bezbožná vysílačka
3/2/2020

Stream Bezbožná vysílačka

Ano, plníme jeden ze slibů, ačkoli jsme ještě nedosáhli ani první úrovně. Chceme, baví nás to, stojí to, za to.

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the anchor.fm website?

Náš první rozhovor byl pro mnoho lidí kontroverzní až příliš. Jakub Jahl a Satanova komunita je zjevně třaskavé téma, jenže ne naše. Ateisté ČR nemají v plánu se k tomuto "ateistickému náboženství" přidat. Zajímá nás něco jiného, co bez ohledu na výsledek má vždycky hodnotu - zkušenosti.

Jaké to je, když člověk vstupuje do mormonské církve, ačkoli si musí být jist, že podle současného výkladu je on "ten vadný".A jaké to je, takovou církev opouštět? Co je ta kapka, o kterou přeteče pohár?

A podobným způsobem chceme vést rozhovory i nadále. Někteří hosté vám budou sympatičtí a jiní ne, ale opravdu se vždycky budeme snažit, aby takový rozhovor stál za poslech.

Přejeme příjemnou zábavu a zajímavé zamyšlení.

Bezbožná vysílačka

Zatracený sloup a katolické "smíření"
1/31/2020

Zatracený sloup a katolické "smíření"

Ke konci ledna prosadil pražský zastupitel Jan Wolf (Spojené síly, KDU-ČSL) nové hlasování o znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Hodně co říci k této kauze mají samozřejmě protestanté, kteří ve sloupu vidí pomník svému ponížení, jenže v pohnuté době 3. listopadu 1918 nesvrhli tento sloup protestanté, ale lidé všeho možného zaměření a našli byste mezi nimi i pozdější představitele Volné myšlenky.

Pochopit, proč byl sloup stržen a proč by na své místo neměl být vrácen je náročné a v podstatě nemožné, pokud se k tomuto problému budou vyjadřovat jen dvě strany.

Možná je konečně na čase dát slovo také těm, kteří sloup svrhli, aby řekli, proč to udělali.

Proto vám přinášíme svědectví z první ruky.

Kratičký spisek Naše luza, jesuité a diplomaté od Franty Sauera osobně (zde ke stažení). *

Pokud si dáte chvilku práce při čtení výpovědi jednoho z iniciátorů (mylně považovaného za jediného), totiž Franty Sauera, uvidíte něco jiného. 1.) 2.) Především neskutečný odpor a znechucení z chování polních kurátů, kteří  názorově zpracovávali rakousko-uherské vojáky pro nesmyslná jatka první světové války i ostatních veřejně činných církevních představitelů (cituji).

„Když ve strašlivé světové válce mordovali se lidé navzájem po statisících a ztráty ty byly neustále doplňovány novým a novým lidským materiálem, když z válečného pole přicházeli domů mrzáci: slepí, bez nohy, bez ruky, když doma nemohly matky dáti dětem co do úst a když zoufalství dostupovalo vrcholu, tu nenašel se ani jediný kněz, ani jediný klerikální poslanec, ani jediný jezovita… aby proti tomu strašnému vraždění zaprotestoval.“ 

Často teď slýcháme od katolíků, že má být sloup symbolem smíření. Jenže pak bychom se měli ptát: Kdo se tu smiřuje s kým? Katolická církev se totiž za svou úlohu ve třicetileté válce ani v první světové válce nikdy neomluvila!

"Sloup hanby" nestrhli Češi 3. listopadu 1918 kvůli tomu, že by měli něco proti p. Marii, nebo že by jim vadili katolíci obecně. Dokonce ani přesvědčení, že je to symbol Habsburské vlády, by k tomu nestačilo, nebýt první světové války. Habsburkové museli padnout, protože zatáhli lidi do války a katoličtí kněží jim dělali ochotné nadháněče "masa do mlýnku". K tomu se přidal pocit nevděku a zneuctění, když katolické tiskoviny označovaly dělníky vracející se z války, kteří téměř okamžitě upadali do stavu nejhlubší bídy, jako "lůzu".
Tedy ne, nejde jen o to, že měl sloup představovat porážku protestantismu. Především představoval spojení náboženství a mocnářství. To žádný jiný mariánský sloup nepředstavoval, a proto se k žádnému jinému mariánskému sloupu taková kontroverze nepojí.
Nestrhl ho "rozvášněný dav" ani "opilci", ale skupina složená z různorodých ale umělecky i společensky velmi aktivních lidí. Zase, nebyli to nevzdělanci ani lidé emocionálně či výtvarně tupí. Tvrzení, že se průvod od svrženého sloupu chtěl vydat na Karlův most a shodit sochy do Vltavy, se zdá být stejně přitažené za vlasy, jako tvrzení že "Smyčku kolem krku měla Panně Marii uvázat tehdy mladičká Milada Králová, později Horáková." Obojí jsou katolické legendy k vyvolání větší nenávisti.
Tohle ovšem pochopí jen lidé, kteří nejsou líní číst.

Poznámky k textu:

1.) Hned na začátku vzpomíná Sauer soudní spor mezi Václavem Krňanským a feldkurátem Aloisem Roudnickým (o kterém nenajdete v české Wikipedii křivé slovo)
Zápis ze soudního přelíčení jsem nenašel, ale existuje zápis ze schůzky pražských domobranců roku 1919, ze které si trochu můžeme představit o co šlo a jak vypjatá to skutečně byla doba i jaký oprávněný vztek měli přeživší vojáci na feldkuráty (citace ze zápisu):

Měl jsem již jednou příležitost prohlásiti s tohoto místa, že pražští domobranci s úctou vzpomínají německého nadporučíka Grunda. Když při bitvě smederevské nadporučík Grund viděl jako velitel setniny, jak zbytečně hnáni jsou pražští domobtranci na jatka válečná, dal rozkaz k ústupu své setniny. Když se to dověděl Mrázek, Grund měl býti postavem před válečný soud, a tehdy vytáhl služební pistoli a na břehu Dunaje, kdy vy jste ani tušení neměl, co je to válka a co pražští domobranci vytrpěli, se zastřelil, skončil svůj život. A pánové, když jsme odhalovali pamětní desku našim kamarádům na Olšanech, mimo jiné zástupce byl přítomen také rektor německé university, aby tím byla uctěna památka dobrého člověka, německého nadporučíka Grunda. (Výkřiky sen. Skaláka. - Hluk.)

Místopředseda dr. Brabec (zvoní): Prosím, nevyrušujte řečníka.

Sen. Ant. Novák (pokračuje): A v této době, když nadporučík Grund ukončil ranou ze služební pistole svůj život, pan feldkurát Roudnický ve feldšpitále dával raněným tuto útěchu: Pražská domobranecká brigáda se zachovala hanebně, zbaběle, nečestně a zrádně. (Výkřiky sen. Sochora.) Je vedeno přísné vyšetřování. Generál Mrázek má doklady vyložené zrady a styků s nepřítelem. Střelivo se vystřílelo bez cíle za pusté noci, a když nadešel den, byli jste bez zbraní, mnozí se skryli, nenechali se ani do Srbska přes Dunaj přebroditi. Ti, kteří předčasně utekli, mají na svědomí zajaté, které Srbové pak nemilosrdně postříleli. - Konstatuji, že páter Roudnický lhal, že jako kněz tvrdil nepravdu, poněvadž v Srbsku, ani v Itálii po celou dobu, co jsem byl na frontě, až do konce války neznám jediného případu, že by zajatec byl zastřelen. To konstatuji dnes! -  (Sen. Sochor: Vyložení lháři!) Generál Mrázek a jiní sami tuto ohavnost a ničemnost po osudné bitvě z břehu viděli. Sám jsem - praví Roudnický dále - viděl skryté vojáky, vaše kamarády ve křoví podél uherského břehu Dunaje. Budou zastřeleni nebo oběšeni, nikdo jim nepomůže. (Výkřiky.) Je to strašlivá ostuda pro celý náš český národ a já sám se děsím důsledků. Není vyloučeno, že po skončeném vyšetřování bude z vás zbylých každý desátý zastřelen. (Výkřiky sen. Sochora.) Generál Mrázek je strašlivě roztrpčen, stydí se za to, že je Čechem. My se také za něj stydíme, že je Čechem. (Sen. Jokl [německy]: A pense budou zvýšeny!)

2.) Mnozí se budou podivovat a pohoršovat nad tím, že Sauer vydával své články v Rudém právu. V první řadě si musíme uvědomit, že je to dlouho před všemi komunistckými procesy, ale také několik let před tím, než se v roce 1925 rozešlo české volnomyšlenkářské hnutí s komunisty. Samotný Franta Sauer se považoval především za anarchistu, i když byl jistý čas členem Sociální demokracie (z níž sám odešel).

3.) Zajímavou poznáku k tématu soch na Karlově mostě má však ke konci své výpovědi sám Sauer.

ReachedCZK 2,100(30%)

15patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute monthly

project authorAteisté ČR

Rewards

CZK 50Dobrovolné předplatné

Pokud si myslíš, že si za svou práci od tebe zasloužíme alespoň tolik, co běžný časopis, můžeš nám to takto dát najevo. Budeš-li trpělivý, tak ti už po třech příspěvcích přijde placka s ateistickým áčkem, a za minimálně 5 příspěvků ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 200Volnomyšlenkář

Záleží ti na tom, aby prostředí v naší zemi už nebylo považováno za diskriminační z hlediska svobody myšlení. Za příspěvek 200 Kč a vyšší ti náleží: Už za jeden (první) příspěvek placka s ateistickým áčkem, a budeš-li trpělivý (minimálně 3 příspěvky ročně), tak ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Při pravidelném přispívání ti po nejméně 6 příspěvcích přijde také tematické tričko. (Pošleme ti jedno každý rok, pokaždé jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 500Myslitel

Opravdu ti záleží na tom, aby u nás zavládla svoboda myšlení a všeobecná informovanost o kritickém myšlení i aktuálních vědeckých názorech na náboženství, vznik vesmíru, evoluci, myšlení i člověka. Už za jeden příspěvek ti náleží placka s ateistickým áčkem a na začátku dalšího roku ti přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Za nejméně dva příspěvky dostaneš také tematické tričko. (Rozesíláme každý rok, pro každý rok jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly