C4YLzbrWQAAgI5I.jpg

Ateisté ČR - webový portál Ostatní

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Svět ve stínu démonů od Carla Sagana a Ann Druyan se přiblížil vydání!
6/21/2022

Svět ve stínu démonů od Carla Sagana a Ann Druyan se přiblížil vydání!

Dobré zprávy,! Ano, máme dobré zprávy! Skrytá část naší práce může konečně vyjít na světlo, protože nakladatelství Epocha, s nímž jsme se dohodli na vydání, zařadilo knihu Carla Sagana a Ann Druyan : Svět ve stínu démonů – věda jako svíčka v temnotě do svého edičního plánu.

Byla to několik let dlouhá doba jednání o autorských právech, dlouhá práce na překladu a nakonec i jednání s nakladatelstvím, ale teď už se zdá, že všechno spěje ke zdárnému finále.

Proč jsme zvolili právě tuto knihu? Svět ve stínu démonů je Saganovým manifestem vědeckého skepticismu navazující v nejlepší tradici na agnosticismus Thomase Huxleyho. Je to nesmiřitelná cesta za pravdou, bez ohledu na lidská přání a obavy. Je to ale zároveň kniha přístupná obyčejnému čtenáři, jak se sluší a patří na nejslavnějšího vědeckého popularizátora.

Rozhodli jsme se pro ni, protože si myslíme, že ji naše společnost, naše skeptické hnutí a především naši ateisté potřebují nejvíce.

Vracíme se k práci
3/29/2022

Vracíme se k práci

Náš spolek pokračuje v přípravě publikační činnosti a po krátkém "opaření" mezinárodní politickou situací se v brzké době pustíme opět do práce.

Máme v plánu se zaměřit především na mediální rady, protože působení našich médií v oblasti informování o náboženství a ateismu je stále skutečně ostudné.

Naší snahou jako ateistů tedy bude především nebýt pro média přehlédnutelní.

Zároveň se omlouváme za ještě stále nedoručené odměny z loňského roku. Máme fatální zpoždění v návrzích triček, ale nezapomněli jsme!

První výsledky sčítání lidu
1/17/2022

První výsledky sčítání lidu

Dalo by se číci, že naše snaha měla úspěch, ale jsou tu důvody, pro které by byly oslavy poněkud přehnané.

Sčítání ukázalo, že strach přiznat barvu měli skutečně především ateisté. Přesto kolonku "bez náboženské víry" (což je ovšem jinak poměrně výstižná definice ateismu) zaškrtlo 5 027 141 lidí, což je sice o 1 423 046 více, než v roce 2011 ale zároveň o 1 012 856 lidí méně, než v roce 2001.

Věřících sice také zdánlivě přibylo - celkem 165 534 - ale jde o  věřící bez příslušnosti, protože všechny velké církve v tomto desetiletí ztrácely.

Nejvíce ze všech ztratila římskokatolická církev - 341 444 věřících. To je přibližně 93 věřících denně. V současné době je u nás 741 019 římských katolíků a zdá se, že je to skutečně jejich definitivní odchod ze slávy.

V naprostém protikladu proti tomu jeale současná politická situace, protože máme pravděpodobně nejkatoličtější polistopadovou vládu.

To vše si jistě zaslouží delší zamyšlení, než kolik ho může dostat zde.

 

Přání k Novému roku a omluva
12/29/2021

Přání k Novému roku a omluva

Musíme to říct hned na začátku: Promiňte. Ano nestihli jsme letos rozeslat odměny z kampaně a víme že to už ani nestihneme. Budeme se to snažit samozřejmě napravit co nejdříve. Jak můžete vidět, odznaky jsou již pro vás vyrobené. Začneme je rozesílat, jakmile se nám podaří doplnit i trička.

Námět na placku za rok 2021 jsme volili jako vzpomínku na naše předchůdce - hnutí Volná myšlenka -  které působilo na našem území od roku 1904 do nacistické okupace. (Jeho nástupce Svaz občanů bez vyznání byl za dramatických okolností roku 1952 rozpuštěn komunisty.)

Naše Volná myšlenka nebyla zcela osamocenou organizací, spíš naopak. Patřila k celosvětovému volnomyšlenkářskému hnutí, které si za svůj symbol zvolilo macešku (ve francouzštíně pensée - doslova myšlenka).

Češké hnutí si jako symbol vybralo divokou violku vonnou. Stejně tak ale bylo běžné používat na odznacích a v symbolech i modrou macešku. A maceška se dostala i na logo nakladatelství Volné myšlenky.

Přejeme vám všem šťastný Nový rok 2022.

10/21/2021

Dobrá zpráva

Ano, v téhle době očekávaných lockdownů máme pro vás dobrou zprávu. Spolkový rejstřík zaregistroval náš nový název a sídlo.

Oficiální název spolku je tedy konečně Ateisté ČR, z.s.. Můžeme začít uzavírat dlouhodobější  smlouvy bez vidiny pozdějších lapálií. Chceme především navázat spolupráci s nakladatelstvími, protože jedním z našich cílů je šíření osvěty v oblasti ateismu, náboženství, skepticismu, sekularismu a humanismu.

Konec katolického seznamu zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum
6/14/2021

Konec katolického seznamu zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum

S 2. vatikánským koncilem (1962 až 1965) přišlo do římskokatolické církve mnoho změn, ktéré bychom čekali spíše o několik století dříve. "Kladivo modernity" přinutilo církevní představitele reagovat na výzvy doby a konečně se vzdát biblického literalismu. V důdsledku nakonec padl i seznam zakázaných knih - Index Librorum Prohibitorum, který dusil vzdělání v zemích s převahou katolických věřících od roku 1559.

Den kdy skutečně Index Librorum Prohibitorum pozbyl platnosti přišel ale až rok po koncilu - 14. června roku 1966.

Tento den si také připomínáme v našem Sekulárním kalendáři.

Římskokatolická církev se často chlubí úrovní svého vzdělání nebo přímo zachopváváním vzdělanosti po dlouhá staletí, kdy si užívala velmi světské moci. Dokonce na tom, kolik provozuje škol staví v současnosti svou image.

Právě proto bychom měli připomínat, že v době, kdy Američané a Sověti bojovali o to, kdo první přistane na Měsíci, římskokatolická církev začínala uvažovat o tom, že není úplně vhodné pro vlastní reprezentaci vést seznam cenzurovaných knih, které však samozřejmě nabízela každá dobrá knihovna (jako například všechna díla Davida Humea nebo Thomase Hobbese).

Viz též heslo na anglické Wikipedii

Obrázek: Lída Aegeri Holubová

Příliš pro-life politika
2/18/2021

Příliš pro-life politika

Na stránkách máme dva nové články, které se oba týkají boje katolíků proti interrupcím.

První z nich  od Claire Kroulik-Klingenberg se jmenuje Správně se pojmenovat? To je oč tu běží je, jak napovídá název, především o organizacích, které klamou názvem. Smutné je, že jim pak naši politici i novináři jdou příliš často "na ruku".

Druhý článek se týká prohlášení ministra zdravotnictví Blatného k možnosti provádět u nás Polkám interrupce z důvodu závažného poškození plodu, které nová polská právní úprava již neumožňuje.

Asi nebude ani pro vás příliš spoiler, že považujeme za skandální odvolávát se na paragraf, ve kterém je ještě zmíněna Česká socialistická republika.

Odmítáme stanovisko ministra Jana Blatného k interrupcím pro polské ženy!

Prosím, nezapomínejte ani na náš crowdfundingový projekt!

Umožňujete nám dělat to, co děláme!

ReachedCZK 2,250(32%)

15patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute

project authorAteisté ČR

Rewards

CZK 50Dobrovolné předplatné

Pokud si myslíš, že si za svou práci od tebe zasloužíme alespoň tolik, co běžný časopis, můžeš nám to takto dát najevo. Budeš-li trpělivý, tak ti už po třech příspěvcích přijde placka s ateistickým áčkem, a za minimálně 5 příspěvků ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 200Volnomyšlenkář

Záleží ti na tom, aby prostředí v naší zemi už nebylo považováno za diskriminační z hlediska svobody myšlení. Za příspěvek 200 Kč a vyšší ti náleží: Už za jeden (první) příspěvek placka s ateistickým áčkem, a budeš-li trpělivý (minimálně 3 příspěvky ročně), tak ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Při pravidelném přispívání ti po nejméně 6 příspěvcích přijde také tematické tričko. (Pošleme ti jedno každý rok, pokaždé jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 500Myslitel

Opravdu ti záleží na tom, aby u nás zavládla svoboda myšlení a všeobecná informovanost o kritickém myšlení i aktuálních vědeckých názorech na náboženství, vznik vesmíru, evoluci, myšlení i člověka. Už za jeden příspěvek ti náleží placka s ateistickým áčkem a na začátku dalšího roku ti přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Za nejméně dva příspěvky dostaneš také tematické tričko. (Rozesíláme každý rok, pro každý rok jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Choose a reward