Startovač - financování projektů

Ateisté ČR - webový portál - crowfunding kampaň

Ateisté ČR - webový portál

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Ostatní

Představte si svět, ve kterém generace lidských bytostí věří, že některé filmy jsou od Boha, nebo že zvláštní software byl Bohem kódovaný. Představte si budoucnost, v níž se miliony našich potomků navzájem vyvraždí při sporech o výklad filmu Hvězdné války nebo Windows 98.
Může být něco - skutečně cokoli - komičtějšího?
A přesto, že je to více než směšné, v takovém světě žijeme.

Sam Harris: Konec víry

logoA.png

Chceme z webových stránek Ateisté ČR postupně vytvořit skutečný informační portál, od ateistů pro ateisty, protože je to třeba. Něco takového ale stojí víc než náš čas a naše úsilí.

cile3.jpg

Naše republika patří mezi nejateističtější země na světě, přesto se naši nevěřící spoluobčané často neumí náboženské rétorice bránit a náboženství tu má nezaslouženě velké místo v politice, veřejných médiích, zákonodáraství... 

Ateisté jsou státními médii uráženi a jejich názory ignorvány. Jménem ateistů často v České televizi i Českém rozhlase mluví věřící.

Už před pěti lety jsme se rozhodli s tím něco udělat.

Z původních stránek už vyrostl docela slušný portál, který ale přesto nemá skutečnou stálou redakci a všechny články, které na něm najdete, byly sepsány bez nároku na jakýkoli honorář. Pokud se chceme v kvalitě, ale hlavně také v našich možnostech posunout dál, potřebujeme pevnější základ než jen ochotu autorů spolupracovat.

Vyšší kvalitě by jistě prospělo, kdybychom mohli naše redaktory úkolovat, vysílat na akce pořádané zahraničními organizacemi, a samozřejmě nám schází i stálý překladatel a jazykový korektor. A konečně by se nám občas hodilo moci zaplatit i za autorská práva, rešerše, monitoring nebo vlastní výzkumy.

Zkrátka chceme začít dělat tu ateistickou novinařinu trochu víc z gruntu.

Možná si říkáte, že je to kázání přesvědčeným, ale z našich zkušeností i anket vyplývá, že je česká společnost poměrně silně nevzdělaná v oblasti kritického myšlení a vědeckého skepticismu. (Už proto, že takové literatury je v češtině minimum.) Kromě toho právě kritika náboženství a i celé ateistické hnutí prochází poměrně bouřlivým vývojem, o kterém stojí za to informovat.

Nechceme proto kázat, ale nabízet společnosti témata k diskusi.

 

Máme dobré důvody vést diskusi:


o ateismu s věřícími

Věřící totiž jinak rádi zapomínají, že tu vedle nich také existujeme, a mají sklon rozhodovat za nás na náš úkor. Zároveň tu také chceme být pro každého, kdo začne pochybovat, že je nauka lidí doby bronzové potřebná k tomu, abychom byli morální, že na světě existuje kniha sepsaná stvořitelem vesmíru, který se zároveň zajímá o to, jestli jsou jeho stoupenci obřezáni, nebo jestli věří v existenci neviditelných a nehmotných bytostí. Pro lidi, kteří už přišli na to, že ona moudrost, kterou hledali v náboženství, v něm není.

ombudsman.jpg

o ateismu s ateisty

Přestože nemalá část lidí v této republice jsou ateisté, často neznají základní argumentaci fanatických věřících a neumějí se proti nim bránit. Neznají historii ateismu, a proto věří mnoha mýtům rozšiřovaným věřícími. A máme ještě větší důvod informovat o Novém ateismu, protože většina ateistů, ale ani kritiků tohoto hnutí příliš nechápe, o co v něm jde a proč se ateisté vůbec sdružují a aktivizují. Samozřejmě - chybí tu většina literatury, která už nějakou dobu hýbe bezvěreckým světem.

o ateistech

Protože ateisté jsou v současné době nejvíce pronásledovanou a vražděnou skupinou. Ve 21. století 13 zemí světa trestá ateismus smrtí. A my už víme, že to, co děláme, má smysl.

mishu.jpg

 

o vědeckém skepticismu

Jsme ateisté, protože jsme skeptičtí k mýtům o prospěšnosti náboženství, stejně jako jsme skeptičtí ke všem pověrám. Neznamená to, že jsme neomylní, ale že máme nástroj, jak své omyly odhalovat a napravovat. Navíc většina knih a článků od "klasiků" vědeckého skepticismu nebyla nikdy ani do češtiny přeložena.

o náboženství

Na základě ověřených výzkumů můžeme říci, že není tím, za co je vydáváno, že náboženství moderní společnosti neprospívá, ale škodí, a že dokonce ani v naší poměrně ateistické společnosti není náboženství neškodným koníčkem, pokud vstupuje do rozhodování a řízení nezávislých sekulárních institucí, veřejných médií, politiky a soudnictví.

fry.jpg

o školství

Protože naše školy nejsou pevnosti proti náboženské indoktrinaci a máme doklady o tom, že na nich je přednášen kreacionismus.

kabrt do skol.jpg

o svobodě vyznání

Protože svoboda vyznání je především svobodou od vyznání.

o svobodě myšlení

Protože Česká republika je Mezinárodní humanistickou a etickou unií hodnocená jako země se systémovou diskriminací v oblasti svobody myšlení!

svoboda mysleni.jpg

IHEU: The Freedom of Thought Report/Czech republic

Máme dobré důvody vést diskusi o spoustě dalších témat.

 

Náboženství jsou definována jako systémy zahrnující nadpřirozené bytosti, které je třeba žádat o svolení. My jsme ti, kteří smyšlenky o souhlas neprosí.

 

Také proto se obracíme na vás - skutečné lidi.

 

Co si o tomto projektu myslíte?