Co to znamená "podnikatelský projekt"?

Co to znamená "podnikatelský projekt"?

Opravdu musíte zaškrtnout políčko "Podnikatelský projekt", když máte firmu? Ale kdepak! Je to jen jiný druh kampaní, ale možná vás právě proto zaujme.

V současnosti můžete kromě již tradičních kategorií zaškrtnout při zakládání projektu také možnost "Podnikání". Stále ale můžete volit i jiné možnosti, i když zakládáte projekt jménem firmy. Pokud to ovšem uděláte, zviditelní se vám políčko pro vaše identifikační údaje a zároveň pak budete moci mezi odměnami vybrat možnost "Podnikatelská odměna". Vlastně měli byste, protože právě podnikatelské odměny dělají tento typ crowdfundingu - royalty crowdfunding - tím, čím je.

Označení "podnikatelský projekt" znamená právě to, že projekt obsahuje podnikatelské odměny.

Jistě, to si žádá vysvětlení, kdo se také má ve v šech těch názvech vyznat...

V našich krajích je dosud rozšířen především jen jedna skupina crowdfundingových kampaní - donate crowdfunding. Ve světě je ale druhů sponzorování prostřednictvím kampaní mnohem více. Nejen že můžete autora kampaně jednorázově podpořit tak, jako dosud u nás, v jiných systémech můžete využívat mikropůjčky (lending crowdfunding) nebo mikroinvestice (equity crowdfunding). 

Royalty crowdfunding se nachází někde na pomezí mezi "donate" a "equity". Umožňuje totiž zároveň altruistickou jednorázovou podporu stejně jako promyšlenou investici.

Je zajímavý hlavně pro podnikatelské startupy, zlepšovatele,  vynálezce a vývojářské týmy. Právě v oblasti inovací  se projevují jeho nejlepší vlastnosti. Jsou totiž zajímavé jak pro drobné podporovatele, tak pro investory. (Možná nejsnadněji nastavitelné jsou v RC provize z prodeje patentů.)

Sestavit dobrý podnikatelský projekt pro crowdfundingovou kampaň je samozřejmě o něco náročnější, než sestavit projekt pro kampaň typu "donate". Kromě toho že váš projekt musí být stejně poutavý, inteligentní a vtipný, s jasně vymezeným cílem, musí být také opravdu dobře spočítaný.

Snažíte se v něm přesvědčit podporovatele nejen o tom, že máte dobrý nápad, ale že máte také dobrý podnikatelský plán. Proto můžete také používat podnikatelské odměny.

Podnikatelská odměna má smysl pouze tehdy, pokud nabízí pro podporovatele nějakou perspektivu možného zisku. Pokud ji nastavíte tak, aby pro vás znamenala nicotnou zátěž, zpravidla také nebude představovat nic, po čem by člověk toužil, protože prostě nebude nabízet možnost vydělat.

Pokud budete naopak v odměňování příliš štědří, můžete si zadělat na vážné problémy kvůli neúměrnému finančnímu zatížení vašeho podnikání.

Vystihnout správnou míru ceny a provize podnikatelské odměny tak, aby byla přínosná jak pro autora projektu, tak pro jeho podporovatele, je umění, které prověří vaše podnikatelské schopnosti.

Co byste měli vždy uvádět při použití podnikatelské odměny:

1.) Uvést zda jde o podíl ze zisku (vyjadřuje se v procentech) nebo fixní částku za určité období

2.) Lhůtu, po níž bude podíl nebo fixní částka vyplácena - tj. jestli například první tři roky

3.) Způsob platby

4.) Termíny vyplácení - ke kterému datu v měsíci, jestli ročně, čtvrtletně nebo např. měsíčně

5.) Počet odměn (Pokud si 200 lidí koupí 1% podíl na zisku, je něco špatně.)

 

Nikdy nezapomínejte, že mezi autorem projektu a jeho podporovatelem vzniká smlouva, která je oboustranně závazná! Určitě není od věci si velmi bedlivě přečíst, co se o podnikatelských projektech píše v Podmínkách.