Blog

Píšeme projekt

Neexistuje žádný spolehlivý návod, který by říkal, jak přesně má vypadat text crowdfundingového projektu. Přesto je dobré se při psaní držet několika jednoduchých zásad. Píšeme projekt Obrázek

Každý autor crowdfundingového projektu by se v první řadě měl nejprve pokusit pochopit logiku serveru, na němž chce svůj projekt prezentovat. Stránky jsou vždy navrženy s nějakým záměrem tak, aby usnadňovaly orientaci podporovatelům, vytvářely nějaký dojem a celkový vzhled.

Je to důvod, proč nemůžete vzít jen tak projekt připravený pro jednu platformu a přenést jej bez změny na nějakou jinou - prostě tam nebude fungovat. Podívejme se proto, jak je navržený Startovač:

Prvním textem, který byste měli vyplnit, je Krátký popis. Najdete jej pod tímto názvem v editoru na 2. kroku. Tento text se samostatně sdílí na titulní stránce Startovače (funguje jako anotace) a také se objevuje pod obrázkem označeným jako Malý obrázek, při sdílení na facebooku.

Je důležité si uvědomit, že právě tento krátký text bude na začátku vše, co se budoucí podporovatelé o vašem projektu dozvědí. Pokud tedy budete vytvářet projekt s cílem vázaným k nějakému místu, například budete-li chtít na náměstí ve vašem městě chtít umístit sochu, měli byste sem také napsat kde, že vlastně  to náměstí je. 

Ani do Krátkého popisu, ani do hlavního textu nepatří biografické texty o autorovi či autorech projektu. Startovač má pro tento účel samostatný prostor v Profilu. Výjimka je možná tehdy, když jsou přímo součástí projektu  jako například v případě sportovců nebo některých expedic. Potom do profilu patří pouze údaje toho, kdo skutečně crowdfundingový projekt vede.

Další je už samotný hlavní text. Pro něj je určené textové pole s editorem pod názvem Vše o projektu. Tento text přímo nenavazuje na Krátký popis, píšete tedy o projektu vše od začátku. Tedy od začátku ne, protože na počátku bylo prachoplynové mračno ze kterého se zformovalo Slunce a planety, pak jedna z nich tak divně zplesnivěla a začaly se na ní hemžit různý breberky, který pak skoro vyhubil asteroid....

Opravdu není dobrý nápad začínat projekt jako pohádku dlouhým úvodem ani slovy: Jak to začalo?

Dobrý začátek tady znamená jít co nejrychleji k věci, tedy přesněji k cíli projektu. Uvědomte si, že vpravo nahoře na budoucí podporovatele už mrká cílová částka a všechny hrozně zajímá, co s těmi penězi vlastně chcete dělat. Být tajemný jako hrad v Karpatech se tady nevyplácí a napínání čtenářů, tím že jim to řeknete až úplně na konci, je opravdu špatný nápad. 

Udělejte si osnovu

Ano, zní to trochu jako školní cvičení, ale zvláště u komplikovanějších textů je dobré si alespoň roztřídit, co chcete říci jako první, jako druhé a jako třetí. Vyhnete se tak tomu, že na některé věci zapomenete a jiné budete opakovat několikrát.

Literární forma

Tohle bude trochu těžší. Ano dobrý projekt má prostě určitou literární formu. To samo sebou znamená, že když už píšete projekt, měli byste trochu umět psát.

Uvědomte si, že lidé váš projet budou číst pro zábavu. Musí je bavit. Nic jiného je ke čtení nedonutí. Ta zábava může být lehká, nevázaná i vážná a seriózní, ale prostě to musí být zábavné.

Nejpřístupnější je forma článku, asi taková, jaké používají populární servery na internetu, nebo jaké se objevují v časopisech.

Takové články mají perex (je to první odstavec - jiný text než ten v Krátkém popisu), o němž Wikipedie praví že jde o:

úvod článku, krátký text (obvykle 2–5 vět), jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na následující delší text článku a/nebo naznačit, o čem článek bude. Na co nestačí upoutat titulek nebo podtitulek, to rozvádí perex, aby se čtenář mohl rozhodnout, má-li věnovat čas čtení celého článku a jde-li o téma, které ho zajímá.

Asi nemusím dodávat, že by vám mělo hodně záležet na tom, aby čtenář četl dál. V dalším textu pak podrobněji rozveďte, co jste v úvodu nastínili.

Větu, v níž popisujete cíl projektu vysaďtě tučně nebo fontem podtitulu (Nadpis 3). Může mít podobu výzvy - Přidejte se k nám.., Zúčastněte se.., Podílejte se...
V každém případě by měla být jasná a přesvědčivá.

Stejně jako skutečné žurnalistické články jsou takové projekty také rozdělené na odstavce a pokud jsou delší, používají mezititulky (o nich se zmíním později). Forma článku je velmi univerzální a proto také hojně používaná.

Pokud je vám bližší jiný literární styl, máte stále plnou volnost. Existují projekty psané formou dialogu, dokonce jsme tu měli i komiks. Čistě prakticky byste ale měli dávat přednost formě, v níž se cítíte být "doma" a které budou vaši podporovatelé rozumět.

Pište krátké odstavce

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli formu, dělejte krátké odstavce. Posouvání textu na obrazovce způsobuje, že se delší texty čtou na počítači opravdu špatně. Tím že používáte krátké odstavce, zjednodušujete lidem orientaci v textu.

Mezititulky

Jak už napovídá název, jsou mezititulky mezi odstavci. Je naprosto nesmyslné dávat mezititulek hned na začátek, protože jejich účelem je usnadňovat orientaci v textu a začátek textu nejde čtenář vždycky.

Nejhorším mezititulky jsou řečnické otázky. Sice nenadchnou, ale za to vypadají velmi podobně, takže orientaci příliš neusnadňují.

Ozvláštňujte!

Přímo do textu je možné vkládat fotografie, videa (prostřednictvím Vimeo a Youtube), animované gify (do rozlišení 660px × 455px) a hudbu (ze Soundcloud).

Videa vložená v textu vám umožní říci o projektu více a hlavně jinou formou, než má samotný text projektu i úvodní video. Můžete použít teasery, trailery, návody, záznamy z akcí... a tak dále.

 Obrázky mají vždy dva účely: nadchnout a vysvětlit. První z nich je důležitější. Na druhou stranu ale dobrá infografika dokáže nahradit i několik odstavců textu.

Jak dlouhé to má být?

I ty nejstručnější projekty mívají kolem tisíce znaků, ty nejupovídanější naopak až osm tisíc. Teoreticky můžete být ještě stručnější, většinou pak ale nastává problém říci v takovém textu vše podstatné a dostatečně zaujmout. Zkušenost také říká, že lidé, kteří jsou pro svůj projekt zapálení, o něm dokáží  mluvit dlouho a nedělá jim problém o něm i něco víc napsat.

Trochu jiná otázka je optická délka textu. Graficky dobře působí, když je textová část stejně dlouhá jako část s odměnami. Je to i výhodné proto, že čtenář může při čtení projektu občas očima kouknout po odměnách.

V dorovnávání délky textu vám mohou obrázky docela významně pomoci.

Důvod proč končit obrázky odměn

Smutnou pravdou je, že jen málo lidí dočte váš projekt až do konce, pokud není extrémně zajímavý a zábavný. Naprostá většina čtenářů si pročte (a rozhodne se podpořit nebo nepodpořit) několik prvních  odstavců. Naopak téměř všichni si alespoň prohlédnou obrázky v textu.

Proto, zvláště u delších projektů, bývají ke konci důležitější obrázky než text. Proto, pokud máte nějaké opravdu hezké odměny, dejte jejich fotografie na konec hlavního textu. Samozřejmě pouze v případě, že jste je z nějakého dobrého důvodu už nepoužili jinak (například pokud jde o rekvizity z připravovaného filmu, nebo o knížku, jejíž vydání je cílem kampaně).

Zpět na výpis