Zdeněk Bergman

Více než 25 let vedu úspěšnou školu a teď své schopnosti a zkušenosti nabízím rodnému regionu a své vlasti. Na podzim kandiduji do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu Teplice jako nezávislý.

Founded projects

Crowdfunding grafika small.jpg
Váš senátor Zdeněk Bergman

Kandiduji, abych sloužil svému domovu. Dobrá kampaň ovšem něco stojí. Prostředky na ni sbírám od občanů – nikomu jinému nejsem zavázaný.

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.