Sněz tu žábu

Za festivalem českého divadla ve Francii Na skok do Prahy stojí tým festivalu Sněz tu žábu, který seznamuje české publikum s nejzajímavějšími tendencemi současného francouzského divadla skrze inscenace a texty, jež mají potenciál oslovit české diváky. Vytváříme prostor určený k setkávání a interakcím mezi francouzskou a českou kulturou.

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.