MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC, zapsaný spolek

Moravská národní obec je samosprávný a dobrovolný svazek příznivců historie, kultury a tradic Mo­ravy, který byl založen roku 1985. Jeho posláním je poznáváním, studiem a propagací historických hodnot, památek a tradic Moravy přispět k posí­lení moravského národního povědomí a k trvalému rozvoji svébytnosti moravské společnosti a k návratu Moravy na místo, které jí v Evropě náleží. Zásadně odmítáme jakékoliv extrémní a nacionalistické smýšlení.

Founded projects

Učebnice-pro-Moravu1.jpg
Učebnice dějin Moravy pro samouky

Pomozte nám vytvořit moderní učebnici o Moravě a umožnit tak přístup dětí a mládeže k informacím které posílí jejich pozitivní vztah k domovině.

Supported projects

Učebnice-pro-Moravu1.jpg
Učebnice dějin Moravy pro samouky

Pomozte nám vytvořit moderní učebnici o Moravě a umožnit tak přístup dětí a mládeže k informacím které posílí jejich pozitivní vztah k domovině.