Petr Hampl

PhDr. Petr Hampl, Ph.D. je nezávislý sociolog a český vlastenec. Je výkonným ředitelem České společnosti pro civilizační studia, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi civilizačními okruhy primárně na základě paradigmatu Huntingtonova Střetu civilizací. V roce 2010 přinesl do české debaty téma zostřujícího se třídního konfliktu mezi úzkou globalistickou multikulturní elitou a normálními pracujícími lidmi. Dnes pracuje na dalších podobně podvratných tématech.

Founded projects

kdo-kdy-jak.jpg
Petr Hampl: Prolomení hradeb

Pomozte dostat do českých rodin srozumitelné vysvětlení, co se děje s naší společností, proč, co bude následovat a co s tím můžeme dělat my občané.

Supported projects

kdo-kdy-jak.jpg
Petr Hampl: Prolomení hradeb

Pomozte dostat do českých rodin srozumitelné vysvětlení, co se děje s naší společností, proč, co bude následovat a co s tím můžeme dělat my občané.