Richard R. Senček

Človek zomiera až vtedy, keď sa na neho zabudne. Pomáham ľuďom, aby sa na nich nezabudlo. Je to moja práca aj koníček a neskutočne ma to baví.... Som záchranár spomienok.

Founded projects

Supported projects

obalka.jpg
Spomienky

Pomôžte nám s vydaním úžasných spomienok Tibora Urbašíka z Málinca, ktoré sa týkajú predovšetkým regiónu okolo horného toku Ipľa.