DAV DVA

DAV DVA je nový kultúrno-politický magazín, ktorý nadväzuje na tradíciu pôvodnej revue DAV (1924-1937, Okáli, Sirácky, Clementis, Novomeský a ďalší). Združuje novú generáciu antisystémových autorov, ktorí opustili pohodlie konformity, aby aktívne poukázali na zvrátenosť súčasného systému. Kolektív DAV DVA tvorí momentálne osem ľudí: Tomáš Bóka, Dávid Diczházy, Gabriela Hlivjáková, Juraj Janošovský, Tomáš Klimek, Marek Kopilec, Ladislav Michalek, Lukáš Perný.

Founded projects

Logo.png
DAV DVA - revolučný magazín

Iniciatíva DAV DVA združuje novú generáciu antikapitalistických autorov. Pomôžte nám vyzbierať financie na prvé číslo nášho magazínu.

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.