Dana Holubová

Mé jméno je Dana Holubová. Na Masarykově univerzitě jsem v roce 2009 vystudovala obor Systematická botanika a ekologie a v roce 2016 jsem zde získala doktorát v oboru Botanika. Na této univerzitě jsem od roku 2008 zaměstnaná jako odborný pracovník. Zabývám se zde hlavně správou různých databází o rostlinách i tvorbou webových stránek. Momentálně jsem na mateřské dovolené.

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.