Daniel Marko

Verím v moc ľudí a v to, že sme všetci zodpovední sami za svoju budúcnosť. Mojim životným princípom sú sloboda a autenticita - právo každého človeka prežiť svoj život podľa seba, bez toho, aby mu ho určoval spoločenský systém, konvencie, alebo aj len názory iných o tom, "čo sa patrí alebo nepatrí". Som zakladateľom Občianskeho snemu v Bratislave, teraz žijem s rodinou na prírodnej usadlosti pri Lučenci. Som autorom knihy "Veľká príručka na oslobodenie", vysielam v Slobodnom vysielači.

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.