OSM ∞ STATEČNÝCH

Na památku osmi statečných Rusů, kteří vyšli na Rudé náměstí protestovat proti zvůli – a k podpoře všech, kteří se odvažují dnes.

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.