Ján Jančovic

Supported projects

bancíková-zo-spisu.jpg
Divné sú cesty Božie

Spomienky prvej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej, neskôr uväznenej vo vykonštruovanom procese za rozvracanie republiky

obalka.jpg
Spomienky

Pomôžte nám s vydaním úžasných spomienok Tibora Urbašíka z Málinca, ktoré sa týkajú predovšetkým regiónu okolo horného toku Ipľa.

maly.jpg
Z nášho kraja

Pomôžte nám dostať knihu povestí k deťom na základných školách a rozžiariť ilustrácie knihy farbami...