TFS DOM POPRAD

Chceme aby každé dieťa na Slovensku malo vedomosti, zručnosti a kvalifikácie, ktoré potrebuje aby malo reálny výber ďaľšieho vzdelania alebo povolania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Chceme, aby malo hodnoty a postoje, ktoré umožnia konať tak, aby neustále zlepšovalo seba, svoje okolie a celý svet. Chceme, aby malo prístup k širokej škále skúseností a príležitostí, aby malo možnosť objaviť svoje silné stránky, talenty, záľuby, a aby sa mohlo informovane rozhodovať o svojej budúcnosti.

Founded projects

restartovac.png
WifiCS restart

Myslíte si, že mladí ľudia by mali byť aktívnejší, angažovanejší a iniciatívnejší? Náš kurz pre 25 teenagerov z Česka a Slovenska k tomu smeruje.

Supported projects

restartovac.png
WifiCS restart

Myslíte si, že mladí ľudia by mali byť aktívnejší, angažovanejší a iniciatívnejší? Náš kurz pre 25 teenagerov z Česka a Slovenska k tomu smeruje.