Katarína Kosánová

Katarína Kosánová (1974) študovala na UK odbor Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ a Pedagogiku výtvarného umenia na TU. Na UMB obhájila rigoróznu prácu na tému Interpretácia umeleckého diela... Ako študentka pracovala v letnom tábore pre deti v USA. Bola galerijnou pedagogičkou v SNG a Múzeu dizajnu. Pôsobí ako lektorka a scenáristka výstav a programov v Bibiane a piešťanskej knižnici. Je autorkou koncepcie, výkladových textov a aktivít v knihách Ako maliari vidia svet a Ako umelci vidia svet.

Founded projects

Palugyay.jpeg
Maľovanie je čarovanie 2

Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou a vtipnou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.

Ondrej Zimka.jpg
Maľovanie je čarovanie

Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.

Supported projects

Palugyay.jpeg
Maľovanie je čarovanie 2

Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou a vtipnou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.

Ondrej Zimka.jpg
Maľovanie je čarovanie

Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.