AteliérBezStropU

Ateliér je združenie členov, spolupracovníkov a priateľov. Využívame alternatívne, pouličné priestory, Site-specific, nevynímajúc klasické kamenné divadlo. Princíp Laterny Magiky nám je blízky svojou pestrosťou ideovej a vizuálnej hĺbky. Žánrovo sa nevyhraňujeme, radi uplatňujeme podstatu tragikomiky, ktorá dokáže šetrne rozšifrovať zaužívané normatíva spoločnosti. Členovia AteliérBezStropU participujú i vytvárajú projekty podporujúce súčinnosť školstva a vzdelávania.

Founded projects

promo_male.jpg
ŠtipkaHodín

Multižánrová tragikomédia s plejádou bizarných postáv umiestnených do filmového sveta Laterny Magiky. Námetom je Sekáč - Reaper Man Terryho Pratchetta

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.