České centrum signálních zvířat

Kdo jsme? Co je naším posláním? Jmenujeme se „České centrum signálních zvířat“. Do našeho projektu je v současné době zapojeno 18 dobrovolníků a téměř dvě desítky psích hrdinů. Pomocí svého citlivého čenichu umí rozeznat negativní vzorek od pozitivního (tzn. s rakovinou). Vzorky pro výzkum získáváme ze vzorků krve, dechu a moči potenciálního pacienta nebo dobrovolníka. Celý projekt financujeme z vlastních prostředků nebo z darů a věnujeme se mu ve svém volném čase.

Founded projects

Supported projects