Spolek pro vydávání revue Archea

Šéfredaktorem revue Archea je Petr Lisý, český astropsycholog, psychoterapeut, lektor a překladatel. Ve své práci se opírá o myšlenky C. G. Junga, Stanislava Grofa a Rudolfa Starého. Byl pravidelným přispěvatelem esejistické revue PROSTOR (2008-2014), je autorem knihy Archetypová astrologie (Carpe Momentum, 2017). Publikuje též v angličtině. Pravidelně přednáší na řadě míst v ČR a vystoupil též na několika mezinárodních konferencích. Je lektorem trojsemestrálního komplexního kursu archetypové astrologie. Více o jeho práci viz: www.archetypova-astrologie.cz

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.