Bystré Dítě

Cílem projektu Bystré dítě je zlepšovat finanční dovednosti dětí a podporovat je v dosahování vlastní finanční odpovědnosti, rozhodnosti a sebevědomí. Ukazovat jim cestu, jak si správným hospodařením s penězi dokáží plnit své sny a touhy. A to vše zábavnou a srozumitelnou formou za pomoci hlavní hrdinky Hanky a jejích rodičů. Vizí projektu Bystré dítě je jeho další rozvoj, ať už prostřednictvím zajímavých a plnohodnotných knižních děl i unikátních online vzdělávacích nástrojů. V dnešní době je totiž klíčové, abychom dětem poskytli nejen lásku a péči, ale také finanční znalosti a dovednosti, které jim pomohou v budoucnu prosperovat.

Founded projects

Supported projects

The starter has not yet publicly endorsed any project.