Signum belli 1914

Spolek Signum belli 1914 vznikl na počátku roku 2011 a klade si za cíl mapovat osudy českých vojáků za Velké války a zároveň přispívat k udržování památek na ni - především vojenských hřbitovů z této doby.

Založené projekty

Podpořené projekty