Liberální institut

Liberální institut je think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu – individuální svobodu, svobodný trh, vládu s omezenými pravomocemi a mír. Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

Založené projekty

mises.jpg
Lidské jednání

Pomozte nám znovu vydat již vyprodanou klasiku od Ludwiga von Misese "Lidské jednání"

Podpořené projekty

mises.jpg
Lidské jednání

Pomozte nám znovu vydat již vyprodanou klasiku od Ludwiga von Misese "Lidské jednání"