Kaple Nesvačilka - obrázek

Kaple Nesvačilka

Česká republika

Na shora zmíněné a započaté dílo si věřící pomalu střádají ze svých úspor, ale už nyní je zřejmé, že je to nad jejich možnosti. Autorem návrhu je mladý architekt Jan Říčný.

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

Žádný podpořený projekt.