- obrázek

Podpořené projekty

  • Vydanie CD Večer pri Dunaji

    Plánujeme vydať nové CD autentickej hudby 20-tych až 40-tych rokov 20. storočia. Hľadáme preto jej milovníkov, ktorí nám k tomu finančne dopomôžu.