Krutý krtek - obrázek
Krutý krtek je společensky užitečné divadlo složené z absolventů a studentů DAMU. Poutavou a hravou formou spojujeme diváky s aktuálními společenskými tématy. Spojujeme je s pozapomenutými otázkami nedávné minulosti i současnými radostmi a strastmi české společnosti.

Založené projekty