Festival arabské kultury - obrázek

Festival arabské kultury

Česká republika

Studenti a absolventi Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU, přičemž většina z nás je členy spolku ARABFEST.

Založené projekty