Sněz tu žábu - obrázek
Za festivalem českého divadla ve Francii Na skok do Prahy stojí tým festivalu Sněz tu žábu, který seznamuje české publikum s nejzajímavějšími tendencemi současného francouzského divadla skrze inscenace a texty, jež mají potenciál oslovit české diváky. Vytváříme prostor určený k setkávání a interakcím mezi francouzskou a českou kulturou.

Založené projekty