Čumpelovci - obrázek

Čumpelovci

Čumpelovcov, ako animované postavičky, nájdu deti v príbehovej knižke s krásnymi ilustráciami, no zároveň majú možnosť stretnúť sa s nimi aj naživo. Čumpelovci sú prostriedkom pre deti spoznať samých seba, rozvíjať prirodzenú túžbu po pohybe formou tanca. Dieťa sa stáva súčasťou príbehu, osvojuje si prvky tanca, spevu, kooperuje v skupine, čo ho vedie k dramatizácii, ktorá je nevyhnutnou zložkou pre rozvoj tvorivosti v predškolskom veku.

Založené projekty

Čumpelovci | Startovač sbírka Ukončený - neúspěšný

Čumpelovci

Pomôžte nám natočiť videoklip k pesničke "Radi pomáhame" z nášho prvého CD Čumpelovci.

od Čumpelovci

0 %
  • 0 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 12 EUR vybráno