Ivana Rochovská & Dagmar Krupová - obrázek

Ivana Rochovská & Dagmar Krupová

Autorky tvoria tím už od roku 2009 a venujú sa tvorbe publikácií primárne určených učiteľom materských škôl. Doteraz knižne vydali jedenásť publikácií zameraných najmä na prírodovedné vzdelávanie, bádateľské aktivity a vizuálne umenie v predprimárnom vzdelávaní. Pre zaujímavosť možno uviesť, že autorky sú matka a dcéra.

Založené projekty

Podpořené projekty