Miloslav Semler - obrázek

Miloslav Semler

Česká republika

Elektronika je mým velkým koníčkem, sic jsem vystudoval před chemii na PřF UK.