Súkromná ZUŠ - obrázek

Súkromná ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2002 v Liptovskom Hrádku. V súčasnosti vzdeláva viac ako 500 detí v tanečnom, hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Okrem toho organizuje doplnkové aktivity so zameraním na rodinu (cvičenie pre matky s deťmi, príprava na pôrod, kurz masáži dojčiat a malý detí, zdravotné cvičenia pre ženy po onkologickýh operáciách a mnoho ďalších).