- obrázek

Jana Birošová

Podpořené projekty

  • Noviny Ta Take Town

    Ta Take Town je priestor pre prezentáciu textov, ilustrácií, fotografií a asociácií inšpirovaných mestským prostredím.
  • Egreš magazín

    Egreš magazín prináša kvalitný textový a obrazový obsah s dôrazom na súčasných autorov, zaujímavé témy a ľudí, prírodu, rodinu, životné prostredie
  • Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska

    VÝCHOD ŽIJE! Kniha predstaví 40 kvalitných architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia na východe Slovenska.