Ekovesnice o.s. - obrázek
Jsme nezisková organizace, která se již dlouhá léta věnuje přírodnímu stavitelství, hospodaření, permakulture, recyklaci a také razíme cestu trvale udržitelného způsobu života. I díky projektu Živé Ekomuzeum chceme dále šířit přírodní osvětu a tak umožnit co největšímu počtu lidí získat informace či zážitek k tomu, abychom společnými silami přispěli v co největší míře pro budoucnost naší planety a našich potomků.

Založené projekty