Židovská obec v Ostravě - obrázek

Židovská obec v Ostravě

O autorovi knihy: Mgr. Daniel Baránek vystudoval hebraistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní dokončuje doktorát. V minulosti spolupracoval s Židovským muzeem v Praze, Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě nebo Bar-Ilanovou univerzitou v Ramat Gan. Je autorem monografie Židé na Frýdecku a Místecku (2015) a řady článků v periodikách Český časopis historický, Moderní dějiny, Judaica Bohemiae aj.

Založené projekty

Židé na Ostravsku | Startovač sbírka

Židé na Ostravsku

Monografie o dějinách židovské komunity na Ostravsku od jejího pozvolného zrodu 1. polovině 19. století až do jejího zničení během druhé světové války

od Židovská obec v Ostravě

108 %
  • 108 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 54 250 Kč vybráno