Kristína Ružičková - obrázek

Kristína Ružičková

Som študentkou Filmovej produkcie na Univerzite Tomáša Bati. Venujem sa produkcii školských filmov a študentských filmových festivalov - REC Fest. S režisérkou Gabrielou Tuchyňovou, už spolupracujeme dlhší čas. Naša tvorba sa týka hlavne vnútorných prežívaní človeka, ktore chceme spájať aj s humoristickými a reálnymi prvkami. Moje skúsenosti s filmom sú rôznorodé, vyskúšala som si prácu s rôznymi študentami réžie, bola som na stáži u režiséra Jiřího Stracha a pracovala na Zlínskom festivale.

Založené projekty

Plaváreň | Startovač sbírka

Plaváreň

Svet dospievajúcich ľudí je stále zložitý. O to viac, keď ste dospievajúce dievča. O to viac, keď ste dospievajúce dievča s vnútornými blokmi.

od Kristína Ružičková

100 %
  • 100 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 20 000 Kč vybráno

Podpořené projekty

Magisterský film Akvárium | Startovač sbírka

Magisterský film Akvárium

Snový příběh o dvoj-jedinečnosti, lhostejnosti a sobectví. Pomozte nám prosím natočit náš poslední film na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně .

od Kristína Ružičková

100 %
  • 100 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 30 106 Kč vybráno