Čachtické podzemie - obrázek

Čachtické podzemie

Slovensko

Občianske združenie Na hrade. Cieľom združenia je podpora harmonického a všestranného rozvoja osobnosti detí a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok pre ich sebarealizáciu. Združenie vyvíja mediálne aktivity na celom území Slovenskej republiky, predovšetkým však v oblastiach a regiónoch, ktorým dominujú hrady, hradné zrúcaniny, zámky a kaštiele. Od roku 2016 sa v úzkej spolupráci s PD Čachtice stará o historickú lokalitu Čachtické podzemie.

Založené projekty