Nakladatelství Solidarita - obrázek
Nakladatelství Solidarity je projekt vlastního nakladatelství organizace SocSol vycházející z faktu, že žijeme v době, která je více než kdy dříve dobou, kdy jsou potřeba marxistické myšlenky. Jak ve své klasické tak i moderní podobě. Navíc je socialismus ve všech jeho odvětvích pod obrovským tlakem tím víc, čím se krize kapitalismu ukazuje zřejměji.

Založené projekty